จากกรณีช่วงนี้มีผู้ประกอบการประกันภัยบางราย พยายามโฆษณานำเสนอขายกรมธรรม์ประกันภัยไซเบอร์ คุ้มครองความเสี่ยงจากการซื้อสินค้าออนไลน์ หรือโจรกรรมข้อมูลเงินจากทางอินเทอร์เน็ต นายสุทธิพล ทวีชัยการ เลขาธิการคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) เปิดเผยว่า ที่ผ่านมา คปภ. ได้มีการขออนุญาตให้บริษัทประกันวินาศภัย จำหน่ายประกันภัยด้านไซเบอร์มาระยะหนึ่งแล้ว ไม่ได้เพิ่งอนุญาตให้จำหน่ายในช่วงที่มีข่าว กรณีการโจรกรรมข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์ แต่ที่ผ่านมาประกันชนิดนี้ได้รับความนิยมน้อย เพราะบริษัทเอกชน และประชาชนมองเป็นเรื่องไกลตัว และมีค่าเบี้ยประกันภัยค่อนข้างสูง

อย่างไรก็ตาม คปภ.ได้กำชับให้บริษัทประกันภัย ต้องระมัดระวังในการจำหน่าย ต้องมีความพร้อมที่จะขายประกันไซเบอร์ โดยไม่ได้มุ่งแต่จะค้ากำไรและเอาเปรียบผู้บริโภค ที่สำคัญจะต้องเป็นการเปิดให้ซื้อโดยภาคสมัครใจ ห้ามบังคับขาย เพราะประกันภัยไซเบอร์ ถือเป็นทางเลือกที่ช่วยเพิ่มความคุ้มครองให้แก่ประชาชน หรือบริษัทเอกชนเท่านั้น ขณะเดียวกัน คปภ.พร้อมสนับสนุนให้ประชาชนหันมาสนใจเรื่องประกันภัยไซเบอร์ โดยให้มีความหลากหลายเพื่อให้เข้าถึงประชาชนได้มากขึ้น