เมื่อวันที่ 20 ต.ค. ผู้สื่อข่าวรายงานว่า สำนักงานประกันสังคม แจ้งข่าวกรณี เงินสงเคราะห์บุตร เงินบำนาญชราภาพ สามารถรับเงินทดแทนผ่านช่องทาง พร้อมเพย์ ได้แล้ว โดยผู้ประกันตน สามารถลงทะเบียนพร้อมเพย์กับธนาคารที่เปิดบัญชีไว้ด้วยเลขบัตรประจำตัวประชาชน ซึ่งไม่ต้องยื่นสำเนาหน้าบัญชีธนาคารกับสำนักงานประกันสังคมในการขอรับประโยชน์ทดแทน และไม่เสียค่าธรรมเนียมการรับเงินผ่านธนาคาร กรณีรับเงินบำนาญชราภาพ ครั้งละไม่เกิน 10,000 บาท

นอกจากนี้ ผู้ประกันตนสามารถติดต่อขอรับประโยชน์ทดแทนกรณีสงเคราะห์บุตร และกรณีชราภาพ ผ่านบริการพร้อมเพย์ ได้ที่สำนักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานครพื้นที่/ จังหวัด/ สาขา ที่ท่านสะดวก หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนประกันสังคม 1506 ตลอด 24 ชั่วโมง

อย่างไรก็ตาม ช่องทางกาารรับงินทดแทนผ่านพร้อมเพย์ ได้เฉพาะมาตรา 33 (ม.33) และ มาตรา 39 (ม.39)..

ขอบคุณภาพประกอบ : สำนักงานประกันสังคม กระทรวงแรงงาน