พล.ต.ท.ธนายุตม์ วุฒิจรัสธำรงค์ ผบช.ภ.7 มอบหมายให้ พล.ต.ต.นัยวัฒน์ ผะเดิมชิต รอง ผบช.ภ.7 (กศ/จร/จิตอาสา) พล.ต.ต.ปรีดา อิ่มเจริญ ผบก.ศฝร.ภ.7 พ.ต.อ.นิกร รสสุนทร ผกก.ฝอ.5 อก.ภ.7 และนำข้าราชการตำรวจ ศฝร.ภ.7 ร่วมกิจกรรมจิตอาสาบริจาคโลหิต เนื่องในวันปิยะมหาราช 23 ตุลาคม 2564 โดยมีผู้ร่วมบริจาคโลหิตจำนวน 300 คน ณ ศฝร.ภ.7(ไพรสะเดา) อ.ปากท่อ จว.ราชบุรี

พล.ต.ต.นัยวัฒน์ เปิดเผยว่า การบริจาคโลหิตครั้งนี้เป็นการน้อมรำลึกพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต และยังเป็นพระบรมราโชบายของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่ให้ข้าราชการเป็นแบบอย่างของการเป็นผู้มีจิตอาสาอุทิศตนเพื่อประโยชน์ส่วนรวมซึ่งโลหิตที่ได้รับการบริจาคทั้งหมดจะถูกส่งไปเป็นโลหิตสำรองใช้ในการรักษาพยาบาลแก่ผู้ป่วยต่อไป