เมื่อวันที่ 10 ก.ค. ผู้สื่อข่าวรายงานว่า สมเด็จพระมหาวีรวงศ์ เลขานุการสมเด็จพระสังฆราช ได้ทำหนังสือถึงนายณรงค์ ทรงอารมณ์ ผอ.สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ (พศ.) ลงวันที่ 7 ก.ค. 2564 ระบุว่า สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก โปรดประทานผ้าไตร จำนวน 1 ไตร และดอกไม้จันทน์ จำนวน 1 ช่อ ในพิธีพระราชทานเพลิงศพ นายกรสิทธิ์ ลาวพันธ์ หรือ พอส ผู้เสียชีวิตจากปฏิบัติหน้าที่ระงับเหตุเพลิงไหม้โรงงานหมิงตี้ เคมีคอล ซอยกิ่งแก้ว 21 อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ (เป็นกรณีพิเศษ) ในวันที่ 11 ก.ค.2564 ณ เมรุวัดทุ่งครุ แขวงทุ่งครุ เขตทุ่งครุกรุงเทพมหานคร พร้อมกับโปรดให้ไวยาวัจกรจัดกัปปิยภัณฑ์เท่าจำนวน 20,000 บาท ประทานสมทบให้แก่เจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลศพและสงเคราะห์ในการอันควร

ในการนี้ โปรดให้ ผอ.สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ เป็นผู้เชิญผ้าไตรและดอกไม้จันทน์ดังกล่าวไปทอดถวายพระสงฆ์ และวางในพิธี ทั้งโปรดให้เชิญรับสั่งแจ้งแก่ครอบครัวของผู้เสียชีวิตว่าทรงเป็นกำลังใจในยามทุกข์โศก ขอให้ครอบครัวคลายโศก และมีความภาคภูมิใจในความเสียสละอันน่าสรรเสริญยิ่งของยุวอาสาสมัครผู้กล้าหาญผู้นี้ อนึ่ง โปรดให้เชิญรับสั่งประทานกำลังใจแก่อาสาสมัครทุกฝ่ายทุกประเภทที่ร่วมกันปฏิบัติหน้าที่บรรเทาสาธารณภัยในยามที่เกิดภัยพิบัติ ให้มีกำลังใจ ตั้งมั่นในการบำเพ็ญคุณความดี และช่วยเหลือสังคมด้วยความภูมิใจต่อไป และโปรดให้แจ้งว่าทรงอาราธนาคุณพระศรีรัตนตรัยให้อภิบาลรักษาอาสาสมัครทุกฝ่ายทุกประเภทให้ปลอดภัยจากอันตราย กอปรด้วยสุขภาพอันสมบูรณ์ตลอดกาล