สถานการณ์แพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ประจำวัน ศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (ศบค.) รายงานสถานการณ์การระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 ล่าสุด วันที่ 21 ต.ค. 64 พบผู้ติดเชื้อโควิดรายใหม่อีก 9,727 ราย ทำให้มียอดผู้ป่วยยืนยันสะสมตั้งแต่ 1 เมษายน 2564 มีจำนวน 1,792,716 ราย หายป่วยกลับบ้าน 10,075 ราย หายป่วยสะสม 1,672,508 ราย กำลังรักษา 103,086 ราย

ขระเดียวกันมีผู้เสียชีวิตเพิ่มอีก 73 ราย ทำให้มีผู้เสียชีวิตสะสมตั้งแต่ปี 2563 มียอดผู้เสียชีวิตสะสมรวม 18,559 ราย โดยถือว่าสถานการณ์โควิดดีต่อเนื่อง เพราะวานนนี้คนที่หายป่วยก็มากกว่าคนที่ติดเชื้อใหม่.