เมื่อวันที่ 22 ต.ค. นายไพศาล พืชมงคล นักกฎหมายและ อดีตกรรมการผู้ช่วยรองนายกรัฐมนตรี (พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ) ได้โพสต์ข้อความระบุว่า ความเสื่อมขององค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญ!

1. กรรมการองค์กรอิระต่างๆตามรัฐธรรมนูญ มาจากการสรรหา ของผู้มีอำนาจ และต้องผ่านความเห็นชอบ ของวุฒิสภา ที่แต่งตั้งโดย คสช.จึงถูกเพ่งเล็งว่า เป็นบริษัทบริวาร ของ คสช.ย่อมกระทบต่อความเชื่อมั่น ต่อกรรมการทั้งหลาย ขององค์กรตามรัฐธรรมนูญ

2. ในโอกาสอันเหมาะสมที่จะมีการแก้ไขรัฐธรรมนูญ อาจต้องแก้ไขที่มาของกรรมการองค์กรต่างๆของรัฐธรรมนูญ ให้ประชาชนเชื่อมั่นว่า จะได้คนดีมีฝีมือ และซื่อสัตย์สุจริตต่อบ้านเมืองและราษฎร ไม่ใช่เป็นขี้ข้ารับใช้นักการเมือง ซึ่งเป็นที่มาแห่งความเสื่อม

3ถ้าองค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญ ไม่ได้รับความเชื่อถือจากประชาชน ประชาชนรู้สึกว่าไม่มีความเป็นธรรมในบ้านเมือง ย่อมเกิดความระส่ำระสายและเกิดการต่อต้าน สภาพเช่นนี้ท่านเรียกว่าเป็นสภาพไร้ธรรมอำไพ!! ที่จะส่งผลคือ “ชาติใดไร้ธรรมอำไพ ชาตินั้นบรรลัยแน่นอน” ความไม่เป็นธรรมในบ้านเมือง คือปุ๋ยอันอุดม ให้แก่การปฏิวัติประชาชาติ!

ใครเล่าจะหยุดยั้ง หรือป้องกันแก้ไขปัญหานี้ได้