ฝ่ายประชาสัมพันธ์ ท่าอากาศยานดอนเมือง (ทดม.) แจ้งว่า ในวันที่ 25-31 ต.ค.64 ทดม. จะปิดช่องทางจราจรลงสะพานลอย 2 (เส้นทางที่มาจากสะพานกลับรถหน้าสถานีรถไฟดอนเมือง ถนนวิภาวดีรังสิตฝั่งขาออก ไปยังอาคารผู้โดยสารขาเข้า) เนื่องจาก ทดม.กำลังดำเนินการขยายช่องทางการจราจร ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งในโครงการก่อสร้างขยายสะพานทางขึ้นอาคารสำนักงาน ทดม. เพื่อช่วยลดความคับคั่งของการจราจรภายใน ทดม. เตรียมความพร้อมเดินหน้าพัฒนาสนามบินรองรับการเดินทางของผู้โดยสารภายหลังสถานการณ์กลับสู่สภาวะปกติทันที

สำหรับผู้โดยสารที่มาจากถนนวิภาวดีรังสิตฝั่งขาออก เพื่อไปยังอาคารผู้โดยสารขาเข้า มีวิธีการเดินทางดังนี้วิธีที่ 1 สามารถใช้เส้นทางกลับรถฐานทัพอากาศ เพื่อเข้าช่องทาง ทดม.3 หรือช่องทาง ทดม.4 และวิธีที่ 2 สามารถใช้เส้นทางผู้โดยสารขาออก ไปกลับรถที่ใต้อาคารผู้โดยสารภายในประเทศ หรือหน้าทางเข้าคลังสินค้า เพื่อใช้ถนนสาย 3 (ติดริมรั้วกำแพง ทดม.) ทั้งนี้ผู้โดยสารสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ ศูนย์ประชาสัมพันธ์ ทดม. โทร. 0-2535-1192 ตลอด 24 ชั่วโมง.