นายสุรพล โอภาสเสถียร ผู้จัดการใหญ่ บริษัท ข้อมูลเครดิตแห่งชาติ จำกัด (เครดิตบูโร) เปิดเผยว่า ในสถานการณ์แพร่ระบาดโควิด-19 การมีวินัยของตนเองโดยการปฏิบัติตาม “การป้องกันการติดเชื้อโควิด-19 แบบครอบจักรวาล (Universal Prevention for COVID-19)” นับว่าเป็นสิ่งที่สำคัญมากครับ คือ การระมัดระวังป้องกันตนเองขั้นสูงสุดตลอดเวลาของทุกคน ให้ปลอดภัยจากการติดเชื้อโควิด-19

แม้ยังไม่พบว่ามีความเสี่ยง ด้วยการออกจากบ้านเมื่อจำเป็น เว้นระยะห่าง สวมหน้ากากอนามัย ล้างมือบ่อยๆ หลีกเลี่ยงการสัมผัสใบหน้า ทำความสะอาดสิ่งของ แยกของใช้ส่วนตัว เลือกทานอาหารปรุงสุก และหากมีความเสี่ยงควรตรวจด้วยวิธี ATK  ซึ่งยังคงต้องปฏิบัติกันอย่างเคร่งครัด

สุรพล โอภาสเสถียร

โดยที่ผ่านมาเครดิตบูโรได้พัฒนาการช่องทางให้บริการตรวจเครดิตบูโรออนไลน์มาอย่างต่อเนื่อง เพื่อตอบสนองความต้องการของประชาชนในสังคมยุคดิจิทัลและในสถานการณ์โควิด-19 และที่สำคัญยังรองรับผู้ใช้บริการที่อยู่ต่างจังหวัดให้สามารถเข้าถึงการตรวจเครดิตบูโร ได้หลากหลายช่องทาง ที่รวดเร็ว ง่าย และสะดวกสบาย

1.ตรวจเครดิตบูโรออนไลน์ ผ่านโมบาย แอพพลิเคชั่น รับรายงานรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ (NCB e-Credit Report) ทางอีเมล ได้ทันที

แบบได้ทันที  1) ผ่านโมบายแอพ “KKP e-Banking” ธนาคารเกียรตินาคินภัทร  2) ผ่านโมบายแอพ “Bureau OK” (ลงทะเบียนใช้บริการได้ที่ศูนย์ตรวจเครดิตบูโรทุกแห่ง)

แบบภายใน 24 ชั่วโมง (เป็นไปตามเงื่อนไขที่เครดิตบูโรกำหนด) 3) โมบายแอพ “Krungthai Next” ธนาคารกรุงไทย 4) โมบายแอพ “MyMo” ธนาคารออมสิน และ แบบภายใน 3 วัน 5) โมบายแอพธนาคารทีทีบี “ttb touch”
 
กรณีชื่อ-สกุล อีเมล เบอร์โทรศัพท์มือถือ และที่อยู่ของท่านมีการเปลี่ยนแปลง กรุณาปรับแก้ไขในระบบให้ถูกต้องก่อนใช้บริการ

2.ศูนย์ตรวจเครดิตบูโร แบบรอรับรายงานได้เลย (ปรับเวลาให้บริการชั่วคราว เนื่องจากสถานการณ์โควิด-19) ก่อนเดินทางไปศูนย์ตรวจเครดิตบูโร กรุณาตรวจสอบเวลาให้บริการผ่านเฟซบุ๊กและไลน์เครดิตบูโร ดังนี้

วันจันทร์-ศุกร์ เวลา 09.00-15.00 น. 1) ศูนย์ตรวจเครดิตบูโร ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (สำนักงานใหญ่) อาคาร 2 ชั้น 2 2) เครดิตบูโรคาเฟ่  อาคารเพิร์ล แบงก์ค็อก ชั้น 3 (โซนธนาคาร) 3) ศูนย์ตรวจเครดิตบูโร  BTS ศาลาแดง (ภายในสถานี) 4) ศูนย์ตรวจเครดิตบูโร BTS อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ (ภายในสถานี)

วันจันทร์-อาทิตย์ เวลา 09.00-15.00 น. 5) Bureau Lab (บูโรแล็บ) BTS หมอชิต (ภายในสถานี) 6) Bureau Lab (บูโรแล็บ) BTS ชิดลม (ภายในสถานี) 7) ศูนย์ตรวจเครดิตบูโร ห้างเจ-เวนิว (นวนคร) ชั้น 3 ติดประกันสังคม 

2.กรณีอยู่ต่างจังหวัด สามารถยื่นขอรายงานข้อมูลเครดิต แบบส่งรายงานกลับไปให้ทางไปรษณีย์ลงทะเบียน ภายใน 7 วันทำการ ได้หลากหลายช่องทาง ได้แก่ 1) เคาน์เตอร์ธนาคารกรุงไทย กรุงศรี ธอส. แลนด์แอนด์เฮ้าส์ ธ.ก.ส. 2) ใช้บัตร ATM ที่ตู้ธนาคารกรุงไทย ไทยพาณิชย์ 3) ใช้โมบายแอพพลิเคชั่น สำหรับผู้ที่ลงทะเบียนธนาคารมือถือกรุงไทย ออมสิน ทีทีบี 4) ใช้บริการธนาคารออนไลน์กรุงไทย กรุงศรี  5) ที่ทำการไปรษณีย์ และเคาน์เตอร์บริการไปรษณีย์ ทุกแห่งทั่วประเทศ

3.บริการตรวจเครดิตบูโร…แบบสรุป (ฟรี) 1) โมบายแอพ “ทางรัฐ” บริการออนไลน์ภาครัฐ  2) ตู้บริการอเนกประสงค์ภาครัฐ 3) ที่ทำการไปรษณีย์ และเคาน์เตอร์บริการไปรษณีย์ ทุกแห่งทั่วประเทศ

ทั้งนี้ รายงานข้อมูลเครดิตแบบสรุป เป็นข้อมูลเบื้องต้นสำหรับเจ้าของข้อมูล เพื่อตรวจสอบจำนวนบัญชีสินเชื่อ และยอดหนี้ที่ถูกจัดเก็บไว้ในเครดิตบูโรเท่านั้น ไม่สามารถนำไปอ้างอิงต่อบุคคลใดได้

“เครดิตบูโรรณรงค์สร้างวัฒนธรรม “ออมก่อนกู้ คิดก่อนใช้ มีวินัย เมื่อมีหนี้” เพื่อเป็นการส่งเสริมให้ประชาชนมีการวางแผนการเงิน พร้อมมีวินัยในการออมเงินและรักษาเครดิตของตนเอง เป็นการกระตุ้นและส่งเสริมให้ประชาชนทั่วไปได้ตระหนักในเรื่องภาระหนี้ การบริหารจัดการหนี้ การมีวินัย ใช้หนี้ครบใช้หนี้ตรงตามเวลา เพราะอยากเห็นคนไทยมีวินัยทางการเงินเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น”