สำนักข่าวต่างประเทศรายงานจากกรุงปักกิ่ง ประเทศจีน เมื่อวันที่ 23 ต.ค.ว่าสภาประชาชนแห่งชาติ (เอ็นพีซี) ในกรุงปักกิ่ง ผ่านกฎหมายแก้ไขบางมาตราของกฎหมายการศึกษาฉบับปัจจุบัน มีเนื้อหาสำคัญว่า รัฐบาลท้องถิ่น “มีพันธกิจ” ในการ “บรรเทาความตึงเครียดสองทาง” ให้กับเด็ก หมายถึง การบ้านจากที่โรงเรียน และแบบฝึกเพิ่มเติมจากโรงเรียนกวดวิชา และการกำหนดนโยบายสำหรับใช้ในท้องที่ของตัวเอง “ขอความร่วมมือ” ให้ผู้ปกครองบริหารจัดการเวลาของบุตรหลาน ให้สามารถทำกิจกรรมอื่นได้อย่างเหมาะสมตามวัย ไม่ว่าจะเป็น การเล่นกับเพื่อนวัยเดียวกัน การออกกำลังกาย และการผ่อนคลายในรูปแบบอื่น


ขณะเดียวกัน เอ็นพีซีเตรียมพิจารณาร่างกฎหมายแก้ไข “การศึกษาภายในครอบครัว” ฉบับใหม่ โดยประเด็นที่มีการพิจารณา รวมถึงการที่ผู้ปกครอง “อาจถูกประณาม” หรือต้องเข้าสู่ “กระบวนการแนะแนวเกี่ยวกับครอบครัว” หากพนักงานสอบสวนมีความเห็นว่า การที่เด็กและเยาวชน “มีพฤติกรรมไม่เหมาะสม รุนแรงและเลวร้าย” เป็นผลจากการอบรมสั่งสอน และการเลี้ยงดูของบุคคลนั้น อย่างไรก็ตาม ยังไม่มีความชัดเจน ว่าหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะใช้หลักการใดตรวจสอบ


ความเคลื่อนไหวดังกล่าวเรียกได้ว่า เป็นสัญญาณล่าสุดของ “การปฏิรูปสังคม” ในจีน โดยเมื่อไม่นานมานี้ รัฐบาลปักกิ่งกำหนดวันและเวลาในการเล่นเกมออนไลน์ของผู้เยาว์ เหลือเพียง 3 วันต่อสัปดาห์ คือ ศุกร์ เสาร์ และอาทิตย์ และสามารถใช้เวลาที่หน้าจอได้ไม่เกินวันละ 1 ชั่วโมง


นอกจากนี้ ยังมีการยกเลิกสอบข้อเขียนสำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ส่วนนักเรียนในระดับชั้นสูงกว่านั้นของระบบการศึกษาภาคบังคับ “ต้องไม่เกิน 1 ครั้งต่อ 1 ภาคการศึกษา” โดยการเรียนการสอนในระดับมัธยมศึกษาตอนต้นยังสามารถมีการสอบกลางภาคและการสอบย่อยแบบอื่นได้ ส่วนสถาบันกวดวิชาห้ามจัดการสอนออนไลน์ ในช่วงวันหยุดสุดสัปดาห์ วันหยุดนักขัตฤกษ์ และในช่วงปิดภาคเรียน.

เครดิตภาพ : GETTY IMAGES