รายงานข่าวจาก บมจ.บ้านปู แจ้งว่า ได้เดินหน้าสนับสนุนบริษัทลูก บ้านปู เน็กซ์ ปฏิบัติภารกิจหลักในโครงการมูฟมี อาสาขนส่ง ภายใต้ กองทุนมิตรผล-บ้านปู รวมใจช่วยไทย สู้ภัยโควิด-19 ซึ่งเป็นการร่วมมือกับมูฟมี นำรถตุ๊กๆ ไฟฟ้า มูฟมี รับผู้ป่วยโควิด-19 ที่รักษาหายแล้ว พาส่งกลับบ้านอย่างปลอดภัยโดยไม่มีค่าใช้จ่าย เรียกใช้บริการผ่าน ‘แอพพลิเคชัน MuvMi’ ดาวน์โหลดได้ง่าย ทั้งระบบ IOS หรือ Android เพียงลงทะเบียนสำรองการเดินทางล่วงหน้า 1 วัน นำร่องให้บริการโรงพยาบาลในสังกัด สำนักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร 3 แห่ง และเครือโรงพยาบาลพญาไท-เปาโล เมดิคอล แคมปัส อีก 3 แห่ง สามารถใช้บริการได้ตั้งแต่วันนี้ จนถึงวันที่ 31 ต.ค. 64

สำหรับผู้ที่เข้ารับการรักษาโควิด-19 ที่โรงพยาบาลกลาง โรงพยาบาลตากสิน โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์ โรงพยาบาลพญาไท 1 โรงพยาบาลพญาไท 2 และ โรงพยาบาลเปาโล พหลโยธิน หากต้องการใช้บริการรถตุ๊กๆ ไฟฟ้า มูฟมี ในโครงการมูฟมี อาสาขนส่ง จะต้องเป็นผู้หายป่วยที่ได้รับการตรวจรับรองจากแพทย์ให้กลับบ้านได้ โดยสามารถสำรองการเดินทางตามขั้นตอนดังต่อไปนี้

1ดาวน์โหลด แอพพลิเคชั่น MuvMi ผ่านระบบ IOS หรือ Android เพื่อลงทะเบียนการใช้งาน

2. สำรองการเดินทางล่วงหน้า 1 วัน ก่อนเวลา 18.00 น. ของวันที่จอง เพื่อใช้บริการในวันถัดไป และสามารถเลือกรอบเวลารับส่งตั้งแต่ 10.00–16.00 น.

หลังจากนั้นทางโครงการมูฟมี อาสาขนส่ง จะนำรถตุ๊กๆ ไฟฟ้ามูฟมี ไปรับตามเวลาที่ระบุไว้ ซึ่งกำหนดระยะทางจากโรงพยาบาลถึงที่พักไม่เกิน 15 กิโลเมตร โดยเส้นทางให้บริการของรถตุ๊กๆ ไฟฟ้ามูฟมี ครอบคลุม 6 ย่านหลักทั่วกรุงเทพฯ ได้แก่ 1.จุฬา-สามย่าน 2.อารีย์-ประดิพัทธ์ 3.พหลโยธิน-ลาดพร้าว 4.เกาะรัตนโกสินทร์ 5.นานา-อโศก-พร้อมพงษ์ 6.เกษตร-เสนานิคม

ในด้านความพร้อมของรถตุ๊กๆ ไฟฟ้ามูฟมี ได้จัดเตรียมรถจำนวน 20 คัน สำหรับอำนวยความสะดวกให้ผู้หายป่วยเดินทางกลับสู่ที่พักอาศัยอย่างปลอดภัย ภายใต้มาตรการทางสาธารณสุขเรื่องการรักษาระยะห่างทางสังคม มีฉากใสกั้นระหว่างคนขับกับผู้โดยสาร และจำกัดผู้โดยสาร หรือผู้หายป่วย 1 คน ต่อ 1 คัน ยกเว้นกรณีเป็นสมาชิกในครอบครัวเดียวกัน สามารถเดินทางด้วยกันได้ นอกจากนี้ ยังควบคุมดูแลรักษาความสะอาด โดยมีการฉีดพ่นฆ่าเชื้อทุกครั้งหลังการใช้บริการ และมีสเปรย์แอลกอฮอล์ล้างมือให้บริการบนรถทุกคัน รวมทั้งพนักงานขับรถที่ให้บริการได้รับวัคซีนครบทุกคน