เว็บไซต์ข่าวต่างประเทศรายงานว่า ประเทศจีนได้เผยแพร่แนวปฏิบัติเพื่อบรรลุเป้าหมายปล่อยคาร์บอนถึงเพดานสูงสุดภายในปี 2030 และนำพาประเทศสู่ประเทศคาร์บอนสมดุลภายในปี 2060 ซึ่งเป็นแนวทางที่ร่วมกันออกโดยคณะกรรมการกลางของพรรคคอมมิวนิสต์จีนและคณะรัฐมนตรี

ภายในปี 2025 ประเทศจีนจะสร้างระบบเศรษฐกิจแบบหมุนเวียนที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม สร้างระบบพื้นฐานนำทรัพยากรในประเทศกลับมาใช้ซ้ำ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของความพยายามในการก้าวสู่ประเทศคาร์บอนสมดุล ความเป็นกลางทางคาร์บอน และภายในปี 2030 จะเห็นผลลัพธ์ที่น่าทึ่งในการเปลี่ยนผ่านสีเขียว (Green Transformation) ในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม และประสิทธิภาพการใช้พลังงานในอุตสาหกรรมที่ใช้พลังงานมาก จะถึงขั้นมาตรฐานขั้นสูงระดับสากล

จากนั้น ภายในปี 2060 จีนจะบรรลุเป้าหมายเศรฐกิจหมุนเวียน มีระบบพลังงานสะอาด และคาร์บอนสมดุล โดยสัดส่วนการใช้พลังงานที่ไม่ใช่เชื้อเพลิงฟอสซิลจะมากกว่าร้อยละ 80 ทั้งนี้ในเดือนกรกฎาคมของปี 2021 ประเทศจีนได้เปิดตัวตลาดซื้อขายการปล่อยคาร์บอนแห่งชาติ มีเป้าหมายเพื่อตระหนักถึงการจัดสรรทรัพยากรที่เหมาะสมที่สุด

ปัจจุบันประเทศจีนเป็นประเทศปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ที่ใหญ่ที่สุดในโลก และในขณะเดียวกันจีนยังเป็นผู้ลงทุนรายใหญ่ที่สุดในแหล่งพลังงานหมุนเวียนอีกด้วย ซึ่งช่วง 5 ปีที่ผ่านมา สัดส่วนการใช้พลังงานสะอาดในประเทศเพิ่มขึ้นจาก 19.1% เป็น 24.3% ตามข้อมูลจากสำนักงานบริหารพลังงานแห่งชาติ

แหล่งข้อมูล:

https://news.cgtn.com/news/2021-10-24/China-releases-guideline-to-implement-carbon-peak-neutrality-14CJD1Zc3L2/index.html?fbclid=IwAR1KfdNCU2U-H4jeoq0yNPGiss-AOI_7yEKhC-z1aeqjKz58y2dbRM5_aZM

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=366092091926011&id=117547923447097