นายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รมว.คมนาคม เปิดเผยว่า ได้ประชุม ติดตามและเร่งรัดการพัฒนาและการเปิดให้บริการระบบการจัดเก็บค่าผ่านทางอัตโนมัติพิเศษแบบไม่มีไม้กั้น (Multi-lane Free Flow) หรือ ระบบ M-Flow ของกรมทางหลวง (ทล.) และ การทางพิเศษแห่งประเทศไทย (กทพ.) ผ่านแอพพลิเคชั่น Zoom เมื่อวันที่ 26 ต.ค.64 การประชุมครั้งนี้เพื่อติดตามการดำเนินการระบบ M-Flow บนทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง (มอเตอร์เวย์) หมายเลข 9 หรือวงแหวนกาญจนาภิเษก (บางปะอิน-บางพลี) จำนวน 4 ด่าน ได้แก่ ด่านทับช้าง 1, 2 และ ด่านธัญบุรี 1, 2 เพื่อแก้ไขปัญหารถติดขัดหน้าด่าน

โดยวางระบบให้สามารถบูรณาการกับ กทพ. ในการพัฒนาระบบ M-Flow ให้เป็นรูปแบบและมาตรฐานเดียวกัน (Single Platform System) ซึ่งมีความคืบหน้าด้านเทคนิคและระบบ IT โดยติดตั้งอุปกรณ์แล้วเสร็จ การอ่านป้ายทะเบียนระบบ AI ของ M-Flow มีความแม่นยำ 98.94% มีความพร้อมช่องทางเก็บเงินค่าผ่านทาง ขั้นตอนการลงทะเบียนและการบริหารจัดการสมาชิก  

โดยพัฒนาระบบลงทะเบียนผ่าน เว็บไซต์/Mobile Application ระบบเชื่อมต่อกับระบบระบบการชำระเงินออนไลน์ (Payment Gateway) ระบบเชื่อมต่อข้อมูลกับจุดให้บริการชำระเงิน Counter Service แล้วเสร็จ ซึ่ง ทล. จะเปิดให้ประชาชนลงทะเบียนสมัครสมาชิกและทดสอบเสมือนจริง (Soft Opening) ในวันที่ 29 ต.ค.64 และเปิดให้บริการระบบ M-flow ภายในต้นปี 65 ส่วนแนวทางการประชาสัมพันธ์และการสร้างการรับรู้ ทล. ได้เตรียมแนะนำการลงทะเบียนการใช้บริการด้วยตนเอง ผ่านรูปแบบ VTR Motion Register และ Infographic 

เน้นเนื้อหาการแนะนำระบบ M-Flow ขั้นตอนการลงทะเบียน ช่องทางการลงทะเบียน รูปแบบการชำระเงิน การบังคับใช้กฎหมาย ด่านนำร่อง เป็นต้น และจะเผยแพร่ผ่านเฟซบุ๊ก (https://www.facebook.com/mflowthailand) เว็บไซต์  (https://mflowthai.com/mflow) อินสตาแกรม (https://www.instagram.com/mflowthailand/) Tiktok Twitter Billboard Digital network เพื่อสร้างความเข้าใจให้กับประชาชนในการใช้บริการต่อไป 

สำหรับการพัฒนาระบบ M-Flow ของ กทพ. บนทางพิเศษฉลองรัช จำนวน 3 ด่าน (จตุโชติ, สุขาภิบาล 5-1 และสุขาภิบาล 5-2) ซึ่ง กทพ. ได้ลงนามสัญญาจ้างที่ปรึกษาบริหารโครงการ (PMC) งานปรับปรุงกายภาพหน้าด่านเก็บค่าผ่านทางพิเศษ งานติดตั้งและพัฒนาซอฟต์แวร์ เชื่อมต่อ Single Platform System เมื่อเดือน ก.ย.64 แล้ว อยู่ระหว่างดำเนินการ โดย กทพ. ได้จัดทำแผนการประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อโทรทัศน์ วิทยุ Infographic Social Media รวมทั้งโปรโมชั่น ส่งเสริมการสมัครและใช้งานระบบ M-Flow แล้ว และมีแผนจะติดตั้งและทดสอบระบบ (Soft Opening) ในเดือน มี.ค.65 ต่อไป 

นอกจากนี้สั่งการให้ ทล. และ กทพ. ดำเนินการดังนี้ 1.ให้ ทล. ประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างการรับรู้ ระบบ M-Flow แก่ประชาชนอย่างเข้มข้น โดยการผลิตสื่อประชาสัมพันธ์ให้มีความหลากหลาย มีความน่าสนใจ และครอบคลุมกลุ่มเป้าหมายทุกกลุ่ม รวมทั้งมีคำบรรยายภาษาอังกฤษด้วย นอกจากนี้ขอให้หน่วยงานในสังกัดกระทรวงคมนาคมช่วยเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารดังกล่าวผ่านช่องทางการประชาสัมพันธ์ของตนเองด้วย 2.ให้ ทล. ประสานงานกองบังคับการตำรวจทางหลวง เพื่อวางแผนการบริหารจัดการระบบจราจรร่วมกัน 3.ให้ ทล. ประสานงานกรมการขนส่งทางบก (ขบ.) สมาคมผู้ประกอบการรถบรรทุก และรถโดยสารขนาดใหญ่ เพื่อส่งเสริมให้รถขนาดใหญ่ลงทะเบียนใช้งานในระบบ M-Flow เพื่อแก้ปัญหาการจราจรติดขัดบริเวณหน้าด่านเก็บค่าผ่านทาง  

4.ให้ ทล. ร่วมมือกับ กทพ. ประชาสัมพันธ์สมาชิกผู้ใช้งานบัตร M-Pass และ Easy Pass ให้มาลงทะเบียนใช้งานในระบบ M-Flow โดยการจัด Promotion จูงใจในรูปแบบต่างๆ 5.ให้ ทล. เปรียบเทียบข้อมูลก่อน-หลัง การเปิดทดลองใช้ระบบ M-Flow ในแต่ละช่วงเวลา ทั้งในรูปแบบภาพนิ่ง และ VDO เพื่อเป็นผลการศึกษาเพิ่มเติมเกี่ยวกับความคล่องตัวและการแก้ไขปัญหาการจราจรบริเวณหน้าด่านเก็บค่าผ่านทาง 6.ให้ กทพ. ศึกษาต้นแบบการดำเนินงานของ ทล. เพื่อนำมาปรับใช้กับการดำเนินงานของ กทพ. และ 7.ให้ กทพ. เร่งรัดแผนการดำเนินงานระบบ M-Flow ให้มีความกระชับและรวดเร็วมากยิ่งขึ้น หากขั้นตอนใดสามารถดำเนินการแบบคู่ขนานได้ขอให้ดำเนินการไปก่อน