สถานการณ์แพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ประจำวัน ศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (ศบค.) รายงานสถานการณ์การระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 ล่าสุด วันที่ 11 ก.ค. 64 พบผู้ติดเชื้อโควิด 9,539 ราย แบ่งเป็นผู้ติดเชื้อใหม่ 9,436 ราย จากเรือนจำที่ต้องขัง 103 ราย หายป่วยกลับบ้าน 4,053 ราย หายป่วยสะสม 202,545 ราย ทำให้มียอดผู้ป่วยยืนยันสะสม 307,508 ราย

โดยวันนี้มีผู้เสียชีวิตเพิ่มอีก 86 ราย ขณะที่ภาพรวมของการเสียชีวิตจากสถานการณ์โควิด-19 ตั้งแต่ปี 2563 มีผู้เสียชีวิตไปแล้ว 2,711 ราย