ตามประกาศขององค์กรต่อต้านการใช้สารต้องห้ามโลก หรือ วาดา ไม่ให้การรับรองประเทศไทย เนื่องจากยังไม่ได้ปฏิบัติตามธรรมนูญของวาดา ในด้านของการบังคับใช้กฎหมาย ซึ่งเป็นที่ทราบกันแล้วว่าอยู่ระหว่างการพิจารณาปรับปรุงแก้ไขพระราชบัญญัติควบคุมการใช้สารต้องห้ามทางการกีฬา พ.ศ.2555 เพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล โดยสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สมาคมมวยสากลสมัครเล่นแห่งประเทศไทย ได้แจ้งว่า ในการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันมวยชิงแชมป์โลก 2021 ที่ประเทศเซอร์เบีย ขณะนี้ มีประเด็นเรื่องธงชาติไทย ในเครื่องแต่งกายของนักกีฬา ทำให้นักกีฬาไม่สามารถใส่เสื้อผ้าที่ติดธงชาติไทยได้ กรณีดังกล่าว ดร.ก้องศักด ยอดมณี ผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทย (กกท.) ไม่ได้นิ่งนอนใจและเร่งประสานงานไปทางวาดาและสหพันธ์มวยสมัครเล่นนานาชาติ (ไอบ้า) เพื่อให้เกิดความชัดเจนและไม่กระทบต่อการเป็นตัวแทนทีมชาติไทย

ผู้ว่าการ กกท. กล่าวว่า หลังจากการประสานงานโดยเร่งด่วน นับเป็นข่าวดีที่ทั้งสองหน่วยงานได้หารือกันและชี้แจงผ่าน กกท. แล้วว่าสำหรับเครื่องแต่งกายของนักกีฬาสามารถติดธงชาติได้ ทั้งนี้ ไม่ได้จัดให้มีขบวนพาเหรดในการแข่งขัน จึงไม่มีการแสดงธงชาติ และยังไม่สามารถแสดงสัญลักษณ์ธงชาติ บริเวณพื้นที่การแข่งขันได้

“จากประกาศของวาดา ที่ทราบกันนั้น มาตรการและข้อกำจัดที่วาดามีต่อประเทศไทยอยู่ในระดับที่เบาและได้รับการลดหย่อนอย่างมากแล้ว ประเทศไทย ปฏิบัติตามธรรมนูญของวาดา อย่างเคร่งครัด ต่อเนื่องและผ่านการตรวจประเมินเป็นที่น่าพอใจมาโดยตลอด มีเพียงข้อกฎหมายเท่านั้น ที่ต้องปรับให้เป็นไปตามมาตรฐานที่วาดาให้การรับรองได้ ทั้งนี้ เพื่อความถูกต้องและสามารถนำไปปฏิบัติเป็นทิศทางเดียวกัน ในการแข่งขันกีฬาอื่นๆ ต่อไป” บิ๊กก้อง กล่าว