สถานการณ์แพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ประจำวัน ศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (ศบค.) รายงานสถานการณ์การระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 ล่าสุด วันที่ 29 ต.ค. 64 พบผู้ติดเชื้อโควิด-19 รายใหม่อีก 8,968 ราย ทำให้มียอดผู้ป่วยยืนยันสะสมตั้งแต่ 1 เมษายน 2564 มีจำนวน 1,865,078 ราย หายป่วยกลับบ้าน 8,747 ราย หายป่วยสะสม 1,748,144 ราย กำลังรักษา 99,301 ราย

โดยวันนี้มีผู้เสียชีวิตเพิ่มอีก 64 ราย ทำให้มีผู้เสียชีวิตสะสมตั้งแต่ปี 2563 มียอดสะสมสูงถึง 19,070 ราย