เมื่อวันที่ 30 ต.ค. ผู้สื่อข่าวรายงานว่า กระทรวงการต่างประเทศ เผยแพร่ประกาศศูนย์ปฏิบัติการมาตรการการเดินทางเข้าออกประเทศและการดูแลคนไทยในต่างประเทศ เรื่อง การกำหนดรายชื่อประเทศและพื้นที่ต้นทางที่อนุญาตให้เดินทางเข้ามาในราชอาณาจักร สำหรับบุคคลประเภท (13) ซึ่งลงนามโดยนายธานี ทองภักดี ปลัดกระทรวงการต่างประเทศ ในฐานะหัวหน้าศูนย์ปฏิบัติการมาตรการการเดินทางเข้าออกประเทศ และการดูแลคนไทยในต่างประเทศ (ศปก.กต.)  โดยมีใจความว่า  ได้มีการทบทวนรายชื่อประเทศและพื้นที่ต้นทางที่อนุญาตให้เดินทางเข้ามา ในราชอาณาจักรสำหรับบุคคลประเภท (13) โดยพิจารณาจากหลักเกณฑ์ของกระทรวงสาธารณสุข ประกอบกับปัจจัยด้านเศรษฐกิจ สังคม และสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในประเทศ และพื้นที่นั้น ๆ ปลัดกระทรวงการต่างประเทศ ในฐานะหัวหน้าศปก.กต. จึงประกาศรายชื่อประเทศและพื้นที่ต้นทางสำหรับบุคคลประเภท (13) ที่ผู้เดินทางจากประเทศและพื้นที่ดังกล่าวได้รับอนุญาตให้เดินทางเข้ามาในราชอาณาจักร ดังปรากฏตามเอกสารแนบท้ายประกาศฉบับนี้


รายชื่อประเทศ/พื้นที่ต้นทางที่ได้รับอนุญาตดังกล่าว มีจำนวน 63 รายชื่อ ได้แก่ 1.ออสเตรเลีย 2.ออสเตรีย 3.บาห์เรน 4.เบลเยียม 5.ภูฏาน 6.บรูไนดารุสซาลาม 7.บัลแกเรีย 8.กัมพูชา 9.แคนาดา 10. ชิลี 11.จีน 12.โครเอเชีย 13.ไซปรัส 14.สาธารณรัฐเช็ก 15.เดนมาร์ก 16.เอสโตเนีย 17.ฟินแลนด์  18.ฝรั่งเศส 19.เยอรมนี  20.กรีซ  21.ฮังการี  22.ไอซ์แลนด์ 23.อินเดีย 24.อินโดนีเซีย 25.ไอร์แลนด์ 26.อิสราเอล 27.อิตาลี  28.ญี่ปุ่น 29.คูเวต 30.ลาว 31.ลัตเวีย 32.ลิทัวเนีย 33.ลักเซมเบิร์ก 34.มาเลเซีย 35.มัลดีฟส์ 36.มอลตา 37.มองโกเลีย 38.เมีนนมา 39.เนปาล 40.เนเธอร์แลนด์ 

41.นิวซีแลนด์ 42.นอร์เวย์ 43.โอมาน 44.ฟิลิปปินส์ 45.โปแลนด์ 46.โปรตุเกส 47.กาตาร์ 48.โรมาเนีย 49.ซาอุดีอาระเบีย 50.สิงคโปร์ 51.สาธารณรัฐสโลวัก 52.สโลวีเนีย 53.ศรีลังกา 54.เกาหลีใต้ 55.สเปน 56.สวีเดน 57.สวิตเซอร์แลนด์ 58.สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ 59.สหราชอาณาจักร 60.สหรัฐอเมริกา 61.เวียดนาม 62.ฮ่องกง 63.ไต้หวัน

ประกาศ ณ วันที่ 30 ต.ค.2564