เมื่อวันที่ 31 ต.ค. กลุ่มธรรมศาสตร์และการชุมนุม นัดหมายจัดกิจกรรม ‘ราษฎรประสงค์ยกเลิก 112’ โดยมีการปิดถนนราชดำริ ตั้งแต่แยกราชประสงค์ ยาวไปจนแยกประตูน้ำ สำหรับกิจกรรมภายในงาน เพจแนวร่วมธรรมศาสตร์และการชุมนุม แจ้งว่าจะมีกิจกรรมจัดเวทีปราศรัย พร้อมแจกหนังสือบทปราศรัยคัดสรรคดี ม.112 และเปิดโต๊ะล่ารายชื่อแก้ไขกฎหมาย ที่หน้าห้างบิ๊กซีราชดำริ..