สถานการณ์แพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ประจำวัน ศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (ศบค.) รายงานสถานการณ์การระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 ล่าสุด วันที่ 1 พ.ย.  64 พบผู้ติดเชื้อโควิด 8,165 ราย แบ่งเป็นผู้ติดเชื้อใหม่ 7,640 ราย จากเรือนจำที่ต้องขัง 525 ราย หายป่วยกลับบ้าน 9,574 ราย หายป่วยสะสม 1,774,276 ราย กำลังรักษา 99,227

โดยวันนี้มีผู้เสียชีวิตเพิ่มอีก 55 ราย ขณะที่ภาพรวมของการเสียชีวิตจากสถานการณ์โควิด-19 มีผู้เสียชีวิตไปแล้ว 19,260 ราย