เมื่อวันที่ 11 ก.ค.เวลา 12.30 น.ที่ทำเนียบรัฐบาล นพ.ทวีศิลป์ วิษณุโยธิน โฆษกศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) หรือศบค. แถลง ว่า

สำหรับจำนวนผู้ติดเชื้อโควิดในประเทศรายใหม่ ข้อมูล ณ วันที่ 11 ก.ค. จำนวน 10 อันดับแรก คือ กรุงเทพ 2,741 รายปทุมธานี 1,108 รายสมุทรปราการ 642 ราย สมุทรสาคร 563 ราย ชลบุรี 381 ราย นนทบุรี 338 ราย สงขลา 252 รายปัตตานี 215 ราย สระบุรี 178 รายและฉะเชิงเทรา 170 ราย ทั้งนี้ ในที่ประชุมศปก.ศบค.มีรายงานว่าในกรุงเทพฯชุมชนเขตราชเทวีพบผู้ติดเชื้อรายใหม่ 70 ราย และมีคลัสเตอร์ที่ต้องเฝ้าระวังในกรุงเทพฯทั้งหมด 127 แห่ง

นพ.ทวีศิลป์ กล่าวต่อว่า โดยในวันเดียวกันนี้จะเห็นว่าที่จ.ปทุมธานีจะเห็นตัวเลขพุ่งสูงขึ้น เนื่องจากมีการตรวจเชิงรุกที่ตลาดไทย โดยคณะกรรมการโรคติดต่อของจังหวัดปทุมธานี เข้าไปตรวจเชิงรุกและตอนนี้การติดเชื้อของคนในกลุ่มปัจจุบันนี้เป็นสายพันธุ์เดลต้า ซึ่งมีความรุนแรงและเป็นการแพร่เชื้อได้รวดเร็ว ส่วนคลัสเตอร์ใหม่ในต่างจังหวัดประกอบด้วย สมุทรสาคร อำเภอเมืองโรงงานอาหารกระป๋อง คลัสเตอร์ใหม่ 11 ราย และที่อำเภอเมืองสมุทรสาครโรงงานอาหารกระป๋องคัตเตอร์ใหม่ 17 ราย จังหวัดชลบุรี อำเภอพานทอง โรงงานโรงานโลหะขึ้นรูป คลัสเตอร์ใหม่13 ราย อำเภอบ่อทอง จังหวัดชลบุรี โรงงานผลไม้กระป๋อง คลัสเตอร์ใหม่ 21 ราย จังหวัดนนทบุรี อำเภอไทรน้อย แคมป์คนงานก่อสร้าง 17 ราย จังหวัดนครปฐม อำเภอเมืองนครปฐม โรงหมูตำบลมาบแค พบคลัสเตอร์ใหม่ 8 ราย และจังหวัดราชบุรีอำเภอเมืองราชบุรี ตลาดศรีเมือง พบคลัสเตอร์ใหม่ 21 ราย.