เมื่อวันที่ 1 พ.ย. นายราเมศ รัตนะเชวง โฆษกพรรคประชาธิปัตย์ เปิดเผยว่ากรณีที่มีบางพรรคการเมืองกล่าวถึงการแก้ไขประมวลกฎหมายอาญามาตรา 112 นั้น สำหรับพรรคประชาธิปัตย์มีความชัดเจนว่าไม่มีนโยบายแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 112 และเรายึดมั่นในระบบการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข อีกทั้งเนื้อหาสาระสำคัญของมาตราดังกล่าวไม่ได้ไปสร้างความเสียหายและความไม่เป็นธรรมให้กับใคร จึงต้องมองที่การกระทำของบุคคลมากกว่าตัวบทกฎหมาย หากมีการกระทำที่เป็นความผิด ก็ให้ว่าไปตามกฎหมาย และเป็นการกระทำความผิดส่วนตัว ไม่ใช่กฎหมายมีปัญหาแต่ความคิดและการกระทำของคนต่างหากที่มีปัญหา เมื่อมีการก้าวล่วง จาบจ้วงสถาบันพระมหากษัตริย์ผิดถูกก็ต้องว่ากันตามข้อเท็จจริงและข้อกฎหมายอีกทั้งชัดเจนว่าประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 112 ไม่ได้ขัดหรือแย้งต่อหลักนิติธรรมหรือรัฐธรรมนูญ แต่อาจขัดใจผู้คิดไม่ดีต่อบ้านเมือง

“ถ้ามีการยื่นร่างแก้ไขประมวลกฎหมายอาญามาตรา 112 ต่อรัฐสภา พรรคพร้อมค้านเต็มที่พรรคการเมืองใดยื่นแก้ไข ให้กลับไปอ่านคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญให้ดีที่ได้เคยวินิจฉัยอธิบายความสำคัญของ มาตรา 112 มาตรา 112 ไม่ได้เป็นปัญหาตามที่มีผู้บิดเบือนการเสนอแก้มาตรา 112 ต่อสภาฯ พรรคการเมืองไหนใครอยากทำ ก็ไม่มีใครห้ามได้ ส่วนพรรคประชาธิปัตย์มีหลักการชัดคือยึดมั่นในระบบการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข และไม่มีแนวคิดในการยกเลิก ยื่นเข้าสภาเมื่อใด ก็ต้องสู้กัน เราสนับสนุนการบังคับใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัด” นายราเมศ กล่าว

โฆษกพรรคประชาธิปัตย์ กล่าวอีกว่า การอ้างว่าเพื่อให้นักโทษทางความคิดได้รับการปล่อยตัว และไม่ให้เกิดนักโทษทางความคิดเพิ่มขึ้น และเพื่อฟื้นฟูความเชื่อมั่นในระบบยุติธรรมของประเทศไทย เป็นการบิดเบือนทั้งสิ้น ทำไมไม่พูดถึงการกระทำของคนทำผิดไม่ต่างจากแนวความคิดในการนิรโทษกรรมให้คนทำผิดเช่นที่ผ่านมา ความคิดและการกระทำที่ดีไม่ควรกลัวกฎหมาย เช่นกันหากคิดไม่ดีนำไปสู่การกระทำที่ผิดกฎหมายก็ต้องกล้าหาญยอมรับผล อย่าขี้ขลาดตาขาว หลักการความเชื่อมั่นในกระบวนการยุติธรรมเกิดจากการบังคับใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัด เรื่องนี้ไม่สลับซับซ้อนพรรคการเมืองนักการเมืองมืออาชีพจะรู้หลักการพื้นฐานนี้ดี ประชาชนควรจับตาพรรคการเมืองต่างๆให้ดี การกระทำย่อมแสดงให้เห็นถึงเจตนา เชื่อว่าประชาชนจะไม่สนับสนุนพรรคการเมืองที่มีแนวคิดเช่นนั้นอย่างแน่นอน.