การเมืองในพรรคเพื่อไทยกลับมามีชีวิตชีวา คึกคักเหมือนมีน้ำมาหล่อเลี้ยงหัวใจในการต่อสู้ เพื่อชิงแต้มการเมืองหากถึงคราวเลือกตั้ง และเมื่อวันที่ 28 ต.ค.ที่ผ่านมา ถือเป็นจุดเริ่มต้น การเปลี่ยนแปลงพรรคเพื่อไทยที่ต้องเดินไปข้างหน้า เพื่อไปสู่วันพรุ่งนี้ตามสโลแกนใหม่ “พรุ่งนี้เพื่อไทย เพื่อชีวิตใหม่ประชาชน” ยกเครื่องรีแบรด์พรรคใหม่ ปรับเปลี่ยนทั้งหัวหน้าพรรคและกรรมการบริการพรรค ทีมการเมืองเดลินิวส์” จึงมาสนทนา “นพ.ชลน่าน ศรีแก้ว” หัวหน้าพรรคเพื่อไทยคนใหม่ เปิดเบื้องลึกเบื้องหลังกลยุทธ์การเตรียมความพร้อมสู่การเลือกตั้งภายใต้การตีตราว่าเป็นพรรคนอมินี

โดย นพ.ชลน่าน เปิดฉากกล่าวว่า การเข้ามารับตำแหน่งเป็นหัวหน้าพรรคเพื่อไทยครั้งนี้ ถือเป็นอีกวิถีหนึ่งในการทำหน้าที่ในฐานะผู้แทนราษฎร ที่ผ่านมาได้ทำหน้าที่ให้กับประชาชนอยู่แล้วทั้งบทบาทในสภาฯ และการทำงานในพรรค เมื่อได้รับโอกาสเป็นหัวหน้าพรรค ภาระหน้าที่ก็เข้มข้นขึ้นที่ต้องมีความรับผิดความรับชอบ และต้องทำด้วยความรอบคอบระมัดระวัง แต่ต้องเกิดประโยชน์สูงสุดกับประชาชน เพราะเราเป็นองค์กรการเมืองที่อาสามาใช้อำนาจประชาชนขับเคลื่อนคืนสิ่งดี ๆ ให้ประชาชน 

@ การเปลี่ยนโครงสร้างพรรคครั้งนี้จะมีจุดเด่นหรือมีนโยบายอะไรที่ตอบโจทย์ประชาชนในช่วงเวลานี้

ถ้าไม่ปรับเปลี่ยนกันเอง จะถูกคนอื่นปรับเปลี่ยน อันนั้นเป็นโจทย์ต้องคิดเยอะ เพราะอนาคตประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมทางการเมืองมากขึ้น ควบคู่กับการเปลี่ยนแปลงด้านเทคโนโลยีการสื่อสารทางการเมือง ถ้าเราไม่ยึดถือสิ่งเหล่านี้ รองรับว่าจะถูกปรับเปลี่ยนจนไม่มีที่ยืนในระบบการเมือง ฉะนั้นการปรับโครงสร้างครั้งนี้ได้นำคนรุ่นใหม่ทดแทนคนรุ่นเดิมเพื่อมุ่งสู่อนาคต ความรวดเร็ว ความชัดเจน ภาพลักษณ์ และการมีส่วนร่วม ซึ่งคนรุ่นเดิมได้ขยับขึ้นมาเป็นกรรมการยุทธศาสตร์และทิศทางการเมือง โดยจะทำงานไปด้วยกันไม่ได้ทิ้งกัน เพราะเรามีจุดแข็งในการผสมผสานทุกรุ่นขับเคลื่อนส่งผ่านกลไกกรรมการบริหารพรรค 

เรามั่นใจตั้งแต่การปรับเปลี่ยนโครงสร้าง ตราสัญลักษณ์ และนโยบายที่จับต้องได้ ซึ่งจะมีมากกว่านี้ในอนาคต ถ้าประชาชนมอบอำนาจให้เราด้วยความหวัง ถ้าเพื่อไทยไม่ได้เสียงที่มากพอถึงขั้นแลนด์สไลด์ สิ่งที่เราบอกประชาชนก็ทำไม่ได้ จนกลายเป็นความฝัน แต่จะเป็นความจริงได้ เมื่อประชาชนมอบอาณัติให้เรา 

@ หากเพื่อไทยได้เสียงข้างมาก แต่อาจจะต้องทำหน้าที่ฝ่ายค้าน เพราะไม่ได้รับโหวตสนับสุนนจาก ส.ว.

ถ้าเพื่อไทยได้รับเสียงจากประชาชนแบบแลนด์สไลด์จริง เงื่อนไขดังกล่าวจะหายไป เพราะกลไกที่วางไว้ในรัฐธรรมนูญจะถูกปิดกั้นด้วยเสียงประชาชน ถ้าเราไม่ได้เสียงที่มากพอและจัดตั้งเป็นรัฐบาลผสมก็ยังดีกว่าไม่ได้เป็นรัฐบาล แต่มีข้อเสียถูกแย่งเสียงดึงไปอยู่อีกฝ่าย ดังนั้นเป้าหมายของแลนด์สไลด์เมื่อมีเสียงเกินกึ่งหนึ่งจะปิดกั้นปัญหาในเชิงระบบได้ และ ส.ว. จะไม่กล้าทำอะไรนอกเหนืออาณัติของประชาชน แม้ว่าจะตัดปัญหาเรื่อง ส.ว. ไปได้ แต่รัฐธรรมนูญเดิมยังอยู่และเป็นอันตรายต่อประชาธิปไตย เขาเขียนกับดักในรัฐธรรมนูญไว้มาก หากไม่ปฏิบัติตามรัฐบาลสามารถออกได้ทั้งคณะ ฉะนั้นประเด็นสำคัญต้องแก้ไขรัฐธรรมนูญเป็นฉบับประชาชน และพูดคุยกันว่าจะสามารถหลีกเลี่ยงได้อย่างไร แต่ประชาชนต้องไม่เสียประโยชน์ 

@ น.ส.แพทองธาร ชินวัตร เข้ามาเป็นประธานคณะที่ปรึกษาด้านการมีส่วนรวมและนวัตกรรม พรรคเพื่อไทย ถือเป็นการตอบโจทย์กระแสเพื่อไทยให้กลับมาชนะเลือกตั้งหรือไม่ 

“คุณอุ๊งอิ๊ง เห็นว่า คนรุ่นใหม่ขาดโอกาส ขาดการมีส่วนร่วม ความคิดความอ่านถูกปิดกั้น จึงอาสาเข้ามารับตำแหน่งนี้ เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับคนรุ่นใหม่ ขณะเดียวกัน ภาพของ คุณอุ๊งอิ๊ง จะเกิดความเชื่อมั่นในเชิงระบบต่อ ส.ส. สมาชิกพรรค และประชาชน ดังนั้นเป้าหมายที่นำไปสู่แลนด์สไลด์จะเกิดขึ้นได้ นี่คือ หนึ่งกลยุทธ์ที่จะเกิดแลนด์สไลด์ได้จริง” 

@ ในขณะที่พรรคเพื่อไทยเปิดเกมเพื่อสู่แลนด์สไลด์นั้น ในขณะเดียวกันก็มีคนร้องยุบพรรคเพื่อไทย ว่า นายทักษิณ ชินวัตร อดีตนายกรัฐมนตรี เข้ามาครอบงำพรรค อีกทั้งยังส่งลูกสาวเข้ามามีตำแหน่งในพรรคเพื่อไทย ได้เตรียมรับมืออย่างไร

เรื่องของการครอบงำพรรค มีกฎหมายเขียนว่า ห้ามบุคคลภายนอกครอบงำชี้นำ หรือกรรมการบริการและพรรคการเมืองยินยอม หรือกระทำการใดๆ ให้บุคคลภายนอกเข้ามาครอบงำชี้นำ เราคิดหนักว่า จะทำอย่างไรให้รอดต่อข้อหานี้ ถ้าเราปล่อยไว้ก็จะมีข้อกล่าวหาอยู่เรื่อย ๆ เหมือนกับซ่อนไว้ใต้ดิน ซึ่งความรู้ความสามารถของนายทักษิณเป็นความคิดสาธารณะ ถ้าพรรคการเมืองจะหยิบมาปรับใช้เป็นนโยบายก็สามารถทำได้ 

ดังนั้นเพื่อให้เกิดความโปร่งใสตรวจสอบได้ชอบด้วยกฎหมายและข้อบังคับ จึงเปิดตัวคุณอุ๊งอิ๊งมานั่งอยู่ตรงนี้ เสมือนเป็นการเปิดไพ่หน้าโต๊ะให้เห็นชัดเจนว่าการนำองค์ความรู้มาขับเคลื่อนนโยบายพรรคไม่ใช่มาจากนายทักษิณเท่านั้นแต่มาจากใครก็ได้ สำคัญสุดประชาชนต้องได้ประโยชน์ การกล่าวหาว่า พรรคเพื่อไทยถูกครอบงำไม่ใช่ว่าจะกล่าวหาลอย ๆ ได้ อาจจะโดนแจ้งกลับข้อหาแจ้งความเท็จ เพราะการครอบงำชี้นำต้องได้รับความยินยอมจากพรรคการเมืองให้บุคคล หรือกระทำการใดๆ ให้คนอื่นมาครอบงำชี้นำผ่านกิจกรรมทางการเมือง ที่สำคัญคือทำให้พรรคการเมืองและสมาชิกพรรคการเมืองไม่เป็นอิสระที่ผ่านมาเราถูกชกได้เข็มขัดมาโดยตลอด คนร้องก็มีสิทธิที่ร้อง แต่เราก็มีสิทธิร้องกลับว่าเป็นเท็จ 

@ ได้วางกลยุทธ์กำหนดตัวแคนดิเดตนายกฯ หรือไม่ เพราะมีคนจับตาในตัวของ น.ส.แพทองธาร ว่ามีความเหมาะสม

“เหตุผลที่ยังไม่เปิดตัว เพราะเราต้องการกลั่นเอาสิ่งที่ดีที่สุดมาเสนอประชาชนในอนาคตอันใกล้ เมื่อมีการเลือกตั้งเราพร้อมเปิดตัวทันที ส่วนจะเป็นคุณอุ๊งอิ๊งหรือไม่เป็นเรื่องของอนาคต และคุณอุ๊งอิ๊งประกาศไว้ว่าไม่ได้ว่ามาในฐานะนักการเมือง ทุกอย่างเป็นเรื่องของอนาคต ซึ่งเรามีกลไกการคัดเลือกแคนดิแดตนายกฯ อยู่แล้ว ถ้าเรายังไม่ประกาศก็ยังสามารถสรรหาคนใหม่ๆ ได้ตลอดเวลา เพื่อให้ได้คนที่ดีที่สุด ซึ่งเป็นใครก็ได้ที่มีความรู้ความเหมาะสม โดยจะพิจารณาในสิ่งที่เรามีก่อน และเข้ากับสิ่งที่เราต้องการหรือไม่”

@โมเดลนารีขี่ม้าขาวจะทำให้ชนะเลือกตั้งแบบแลนด์สไลด์อีกครั้งหรือไม่

ยอมรับว่าอาจจะใกล้เคียง เปิดก่อนก็ไม่มีประโยชน์ เปิดช้าก็ไม่มีประโยชน์ ต้องรอจังหวะพอเหมาะเพื่อให้เกิดกระแสพุ่งขึ้น ซึ่งคนกาเลือกพรรคเพื่อไทยนั้น ตัวแคนดิเดตนายกฯ เป็นเพียงแค่ปัจจัยหนึ่ง ปัจจัยอื่นๆ เราทำไว้พร้อมหมดแล้ว ทั้งนโยบาย ทีมงาน กลไก และการขับเคลื่อนต่างๆ เพียงรอคนที่เหมาะสมเพื่อให้เข้ามาทำหน้าที่ได้ทันที