นายปริญญา โพธิสัตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว พร้อมด้วย น.ส.นงเยาว์ ศรีฉันทะมิตร พาณิชย์จังหวัดสระแก้ว ส่วนราชการ ภาคเอกชน และผู้ประกอบการ ร้านค้าต่างๆ ร่วมจัดงาน มหกรรมการค้าชายแดน สีสันตะวันออก 2021 ที่บริเวณลานอเนกประสงค์ ตรงข้ามห้างสรรสินค้าบิ๊กซี สระแก้ว อ.เมืองสระแก้ว จ.สระแก้ว

โดยสำนักงานพาณิชย์จังหวัดสระแก้ว ได้จัดงาน มหกรรมการค้าชายแดน สีสันตะวันออก 2021 ภายใต้โครงการส่งเสริมตลาดการค้าชายแดน กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก ขึ้นเพื่อเพิ่มมูลค่าและยกระดับรายได้ สร้างโอกาสในการประกอบอาชีพ เพิ่มศักยภาพและความเชื่อมั่นในการแข่งขันและขยายโอกาสทางการตลาด และเพิ่มช่องทางการจัดจำหน่ายสินค้าให้ผู้ผลิตและผู้ประกอบการ โดยมี สมาชิกเครือข่ายธุรกิจ MOC BIZ CLUB ผู้ประกอบการ OTOP/SMEs/ วิสาหกิจชุมชน สหกรณ์การเกษตร ภาคการท่องเที่ยว เครือข่ายธงฟ้าราคาประหยัด ในกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก จำนวน 150 คูหา มาร่วมในการจัดแสดงและจำหน่ายสินค้า สำหรับสินค้าที่นำมาจัดแสดงและจำหน่ายในครั้งนี้ ได้แก่ สินค้าเกษตรแปรรูป สินค้าประเภทของใช้ เครื่องประดับ เครื่องแต่งกาย อาหารและเครื่องดื่ม ผลิตภัณฑ์สมุนไพร เป็นต้น รวมถึงกิจกรรมบันเทิงจากเหล่าศิลปินดารา นักร้อง นักแสดง ที่จะมามอบความบันเทิงในงาน รวมถึงกิจกรรมจับสลากเพื่อลุ้นโชคในรูปแบบต่างๆมากมาย.