สำนักข่าวเอพีรายงานจากนครเยรูซาเลม ประเทศอิสราเอล เมื่อวันที่ 5 พ.ย. ว่า นานหลายทศวรรษที่กลุ่มผู้หญิงชาวยิว ในนาม Women of the Wall หรือผู้หญิงของกำแพงตะวันตก พยายามรณรงค์เพื่อความเท่าเทียม ในการสักการบูชากำแพงตะวันตก ซึ่งเป็นหนึ่งในสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ที่สุดของศาสนายูดาย

หลายสถาบันทางศาสนาของอิสราเอล ถูกครอบงำโดยกลุ่มเคร่งศาสนานิกายออร์ทอดอกซ์สุดโต่ง (ultra-Orthodox) ซึ่งคัดค้านการเปลี่ยนแปลงกฎในทุกกรณี ที่กำหนดไว้ว่าผู้หญิงและผู้ชาย ต้องแยกพื้นที่ประกอบศาสนกิจ

คยวามขัดแย้งทวีความตึบเครียดขึ้นอีก นับตั้งแต่รัฐบาลชุดใหม่สาบานตนเข้ารับหน้าที่ ในเดือน มิ.ย.ที่ผ่านมา ซึ่งหลายพรรคการเมืองของชาวนิกายออร์ทอดอกซ์สุดโต่ง ถูกผลักให้ไปอยู่ฝ่ายค้าน

ในอิสราเอล นักบวชนิกายออร์ทอดอกซ์สุดโต่ง ควบคุมพิธีกรรมต่างๆ อย่างเคร่งครัด รวมถึง แต่งงาน หย่าร้าง และฝังศพ โดยถือว่าสิ่งเหล่านี้เป็นหน้าที่ และความรับผิดชอบ เพื่อรักษาไว้ซึ่งขนบธรรมเนียมประเพณีของชาวยิว ที่สืบต่อเนื่องมายาวนานหลายศตวรรษ.

เครดิตภาพ – AP
เครดิตคลิป – Al Jazeera English