สถานการณ์แพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ประจำวัน ศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (ศบค.) รายงานสถานการณ์การระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 ล่าสุด วันที่ 7 พ.ย. 64 พบผู้ติดเชื้อโควิด-19 รายใหม่อีก 7,960 ราย เป็นผู้ติดเชื้อใหม่ 7,533 ราย และผู้ติดเชื้อในเรือนจำ 427 ราย ทำให้มียอดผู้ป่วยยืนยันสะสมตั้งแต่ 1 เมษายน 2564 มีจำนวน 1,939,136 ราย หายป่วยกลับบ้าน 6,950 ราย หายป่วยสะสม 1,822,542 ราย กำลังรักษา 98,367 ราย

โดยวันนี้มีผู้เสียชีวิตเพิ่มอีก 53 ราย ทำให้มีผู้เสียชีวิตสะสมตั้งแต่ปี 2563 มียอดสะสมสูงถึง 19,664 ราย