สถานการณ์แพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ประจำวัน ศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (ศบค.) รายงานสถานการณ์การระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 ล่าสุด วันที่ 12 ก.ค. 64 พบผู้ติดเชื้อโควิด 8,656 ราย แบ่งเป็นผู้ติดเชื้อใหม่ 8,583 ราย จากเรือนจำที่ต้องขัง 73 ราย หายป่วยกลับบ้าน 3,687 ราย หายป่วยสะสม 224,232 ราย ทำให้มียอดผู้ป่วยยืนยันสะสม 316,164 ราย

โดยวันนี้มีผู้เสียชีวิตเพิ่มอีก 80 ราย ขณะที่ภาพรวมของการเสียชีวิตจากสถานการณ์โควิด-19 ตั้งแต่ปี 2563 มีผู้เสียชีวิตไปแล้ว 2,791 ราย