เมื่อวันที่ 8 พ.ย. ที่ทำเนียบรัฐบาล พญ.อภิสมัย ศรีรังสรรค์ ผู้ช่วยโฆษกศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) แถลงภาพรวมมาตรการเปิดประเทศตั้งแต่วันที่ 1-7 พ.ย. พบมีผู้เดินทางเข้าประเทศไทย ทั้งสิ้น 22,832 รายในจำนวนนี้พบติดเชื้อโควิด 20 ราย คิดเป็น 0.09% สำหรับนักท่องเที่ยวที่เข้าไทยมากสุดผ่านท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ได้แก่ 1.เยอรมนี 2,666 ราย 2.สหรัฐอเมริกา 2,665 ราย 3.สหราชอาณาจักร 14,75 ราย 4.ญี่ปุ่น 1,449 ราย 5.เกาหลีใต้ 987 ราย โดยกระทรวงสาธารณสุขจะติดตามตัวเลขดังกล่าวอย่างใกล้ชิด พร้อมขอเน้นย้ำกับประชาชนว่าผู้ที่เดินทางเข้าประเทศไทยแบบไม่กักตัว ได้รับอนุญาตเข้ามาเพื่อประโยชน์ทางเศรษฐกิจควบคู่กับความมั่นคงทางสาธารณสุข เป็นการเปิดประเทศในสถานการณ์ที่ยังมีการแพร่ระบาดของเชื้อโควิดและขอภาครัฐ ผู้ประกอบการ เฝ้าระวังอย่างเข้มงวด.