ฝ่ายประชาสัมพันธ์ กรมทางหลวงชนบท (ทช.) แจ้งว่า เมื่อเวลา 08.30 น. วันนี้ (9 พ.ย.64) สำนักบำรุงทาง รายงานสถานการณ์อุทกภัยว่า มีถนนทางหลวงชนบทที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่ 12 จังหวัด ได้แก่ พระนครศรีอยุธยา, นครราชสีมา, ชัยภูมิ, สุรินทร์, บุรีรัมย์, ขอนแก่น, มหาสารคาม, ร้อยเอ็ด, นครสวรรค์, หนองบัวลำภู,  สุพรรณบุรี และนครปฐม รวม 37 สายทาง สัญจรผ่านได้ 18 สายทาง ผ่านไม่ได้ 19 สายทาง แบ่งเป็น น้ำท่วมสูง 17 สายทาง และ ทางขาด/โครงสร้างทางชำรุด/กัดเซาะ 2 สายทาง ดังนี้ 1.สายทาง ชย.3010 แยก ทล.205-อ่างเก็บน้ำลำคันฉู อ.บำเหน็จณรงค์ จ.ชัยภูมิ เส้นทางขาด (ช่วง กม.ที่ 2+600-2+800)

2.สายทาง ชย.024 สะพานข้ามแม่น้ำชี ท่านกโง่ อ.คอนสวรรค์ จ.ชัยภูมิ เส้นทางขาด (ช่วง กม.ที่ 2+000-3+600) 3.สายทาง สร.012 ถนนเชิงลาดสะพานใหม่นาหนองไผ่-กระโพ อ.ท่าตูม, ชุมพลบุรี จ.สุรินทร์ น้ำท่วมสูง 60 ซม. (ช่วง กม.ที่ 1+000-7+000) 4.สายทาง สร.021 ถนนเชิงลาดสะพานมิตรภาพสระขุด อ.ชุมพลบุรี จ.สุรินทร์ น้ำท่วมสูง 60 ซม. (ช่วง กม.ที่ 1+200-3+800) 5.สายทาง สร.022 สะพานมิตรภาพบะ-หนองเรือ อ.ท่าตูม, ชุมพลบุรี จ.สุรินทร์ น้ำท่วมสูง 80 ซม. (ช่วง กม.ที่ 0+500-4+200) 6.สายทาง บร.018 สะพานชุมชนข้ามแม่น้ำมูล อ.สตึก จ.บุรีรัมย์ น้ำท่วมสูง 80 ซม. (ช่วง กม.ที่ 1+250-1+725) 7.สายทาง มค.3001 แยก ทล.213 (กม.ที่ 8+200)-บ้านมะค่า อ.กันทรวิชัย จ.มหาสารคาม น้ำท่วมสูง 40 ซม. (ช่วง กม.ที่ 8+900-9+800)

8.สายทาง มค.005 ถนนเชิงลาดสะพานลดาวัลย์ข้ามลำน้ำชี อ.โกสุมพิสัย จ.มหาสารคาม น้ำท่วมสูง 50 ซม.  9.สายทาง มค.009 ถนนเชิงลาดสะพานบ้านคุยเชือก อ.โกสุมพิสัย จ.มหาสารคาม น้ำท่วมสูง 50 ซม. 10.สายทาง มค.012 ถนนเชิงลาดสะพานบ้านท่าตูม ข้ามลำน้ำชี อ.เมือง จ.มหาสารคาม น้ำท่วมสูง 45 ซม. (ช่วง กม.ที่ 1+300-2+100) 11.สายทาง มค.3062 แยก ทล.208-บ้านหนองผือ อ.โกสุมพิสัย จ.มหาสารคาม น้ำท่วมสูง 45 ซม. (ช่วง กม.ที่ 8+400-8+450) 12.สายทาง รอ.015 สะพานสามสัมพันธ์ (สะพานข้ามแม่น้ำมูล) อ.โพนทราย จ.ร้อยเอ็ด น้ำท่วมสูง 60 ซม. (ช่วง กม.ที่ 0+000-0+835) 13.สายทาง รอ.033 ถนนเชิงลาดสะพานข้ามลำน้ำชี สะพานคุยโพธิ์-หนองแก่ง อ.โพธิ์ชัย จ.ร้อยเอ็ด น้ำท่วมสูง 85 ซม. (ช่วง กม.ที่ 2+000-3+500)

14.สายทาง อย.019 สะพานข้ามแม่น้ำน้อย อ.เสนา จ.พระนครศรีอยุธยา น้ำท่วมสูง 40 ซม. (ช่วง กม.ที่ 0+000-0+050) 15.สายทาง อย.026 สะพานวัดอินทาราม อ.บางบาล จ.พระนครศรีอยุธยา น้ำท่วมสูง 45 ซม. (ช่วง กม.ที่ 0+000-0+075) 16.สายทาง อย.5034 แยกทางหลวงชนบท อย.3006 (กม.ที่ 0+900)-บ้านดอนทอง อ.ลาดบัวหลวง, เสนา จ.พระนครศรีอยุธยา น้ำท่วมสูง 40 ซม. (ช่วง กม.ที่ 3+575-6+550) 17.สายทาง อย.3049 แยก ทล.340 (กม.ที่ 55+900)-บ้านบางตาเถร อ.ลาดบัวหลวง จ.พระนครศรีอยุธยา น้ำท่วมสูง 40 ซม. (ช่วง กม.ที่ 5+200-8+530) 18.สายทาง สพ.005 สะพานบางแม่หม่าย-บางเลน อ.บางปลาม้า จ.สุพรรณบุรี น้ำท่วมสูง 50 ซม. (ช่วง กม.ที่ 0+100-0+800)

และ 19.สายทาง นฐ.058 สะพานบางไผ่นารถข้ามแม่น้ำท่าจีน อ.บางเลน จ.นครปฐม น้ำท่วมสูง 40 ซม. (ช่วง กม.ที่ 0+300) ทั้งนี้จัดเจ้าหน้าที่ติดตามสถานการณ์อุทกภัยอย่างใกล้ชิด เพื่อเข้าช่วยเหลือประชาชนและฟื้นฟูสายทางที่ได้รับผลกระทบอย่างเร่งด่วน ตามนโยบายนายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รมว.คมนาคม หากเกิดเหตุอุทกภัยบริเวณสายทางแจ้งเหตุได้ที่สายด่วนกรมทางหลวงชนบท 1146