เมื่อวันที่ 9 พ.ย. 2564 สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) เปิดเผยบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สินของนายฉัตรชัย พรหมเลิศ อดีตปลัดกระทรวงมหาดไทย กรณีดำรงตำแหน่งครบ 3 ปี โดยนายฉัตรชัย พร้อมคู่สมรส แจ้งมีทรัพย์สินทั้งสิ้น 37,514,883 บาท ไม่มีหนี้สิน

นายฉัตรชัย แจ้งมีทรัพย์สิน 27,449,779 บาท แบ่งเป็นเงินฝาก 4,132,559 บาท, เงินลงทุน 512,062 บาท, สิทธิและสัมปทาน 877,358 บาท, ทรัพย์สินอื่น (ราคาตั้งแต่สองแสนบาทขึ้นไป) 19,977,800 บาท มีรายได้รวมต่อปีโดยประมาณ 4,990,000 บาท แบ่งเป็น เงินเดือน 1,470,000 บาท, ค่าตอบแทน 1,780,000 บาท, เบี้ยประชุม-โบนัส 1,740,000 บาท, ทรัพย์สินที่น่าสนใจอาทิ เก็บสะสมพระเครื่อง วัตถุมงคล 34 รายการ ได้มาระหว่างปี 2538-2564 รวมมูลค่า 18,060,000 บาท, สร้อยคอทองคำ 3 เส้น ได้มาระหว่างปี 2538-2563 รวมมูลค่าประมาณ 9 แสนบาท เป็นต้น

นางปฤถา คู่สมรสมีทรัพย์สิน 10,065,103 บาท แบ่งเป็นเงินฝาก 2,448,957 บาท ส่วนที่เหลือเป็นเงินลงทุน, ที่ดิน, โรงเรือนและสิ่งปลูกสร้าง และแจ้งมีรายได้ต่อปีโดยประมาณ 422,600 บาท แบ่งเป็น เงินเดือน 414,000 บาท, เบี้ยประชุม-โบนัส 8,600 บาท แจ้งเงินได้พึงประเมินตามประมวลรัษฎากร ในข้อมูลการเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาในรอบปีภาษีที่ผ่านมา 422,625 บาท

ผู้สื่อข่าวรายงานว่าก่อนหน้านี้ระหว่างปี 2555-2560 นายฉัตรชัย เป็นอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) จากนั้นปี 2560-2564 ได้รับแต่งตั้งเป็นปลัดกระทรวงมหาดไทยก่อนเกษียณอายุราชการเดือน ก.ย. 2564 ปัจจุบันดำรงตำแหน่งประธานบอร์ด กฟน. และกรรมการในสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล ขณะที่ นางปฤถา คู่สมรส ปัจจุบันเป็นกรรมการบริษัท ดี ดี ออลล์ จำกัด.