เมื่อวันที่ 9 พ.ย. ที่ทำเนียบรัฐบาล นายธนกร วังบุญคงชนะ โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่าที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) เห็นชอบหลักการจัดตั้งบริษัทเคหะสุขประชา จำกัด (มหาชน) ซึ่งอยู่ในเครือการเคหะแห่งชาติ (กคช.) ตามที่กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) เสนอเพื่อใช้ บมจ.เคหะสุขประชา เป็นกลไกพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ภาคที่อยู่อาศัยโดยจัดทำโครงการบ้านเช่าจำนวน 100,000 หน่วยภายใน 4 ปี ระหว่างปี 2565-2568 แบ่งเป็นปี 2565-2566 สร้างบ้านเช่าปีละ 30,000 หน่วยและปี 2567-2568 สร้างปีละ 20,000 หน่วย

สำหรับรูปแบบที่อยู่อาศัย 4 รูปแบบครอบคลุม 4 กลุ่มเป้าหมายดังนี้

(1) กลุ่มผู้สูงอายุ, คนพิการ แบบบ้านแฝดชั้นเดียว/2 ชั้น ที่ดิน 16 ตารางวา พื้นที่ใช้สอย 30 ตารางเมตร อัตราค่าเช่า 1,500 บาทต่อเดือน

(2)กลุ่มผู้มีสถานะโสด แบบบ้านแฝดชั้นเดียว/2 ชั้น ที่ดิน 16 ตารางวา พื้นที่ใช้สอย 30 ตารางเมตร อัตราค่าเช่า 2,000 บาทต่อเดือน

(3) กลุ่มครัวเรือนใหม่ แบบบ้านแฝดชั้นเดียว/2 ชั้น ที่ดิน 17.5 ตารางวา พื้นที่ใช้สอย 40 ตารางเมตร อัตราค่าเช่า 2,500 บาทต่อเดือน

(4) กลุ่มครอบครัว แบบบ้านแฝดชั้นเดียว/2 ชั้น ที่ดิน 20 ตารางวา พื้นที่ใช้สอย 50 ตารางเมตร อัตราค่าเช่า 3,500 บาทต่อเดือน ประมาณการรายรับภายใน 4 ปี (ปี 65-68) 60,000 ล้านบาท

นายธนกร กล่าวว่าในพื้นที่โครงการบ้านเช่า 330 โครงการ จะมีการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน อาทิ ตลาดนัดชุมชน ร้านสะดวกซื้อ เกษตรอินทรีย์ เป็นต้น ประมาณการรายรับ 2,400 ล้านบาทต่อปี เป็นต้น.