จากกรณี ศาลฎีกานัดพิจารณาคดีครั้งแรก และตรวจหลักฐาน คดีหมายเลขดำที่ คมจ.1/2564 ที่ ป.ป.ช. ยื่นคำร้องขอให้ศาลวินิจฉัยการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานทางจริยธรรมอย่างร้ายแรงของ น.ส.ปารีณา ไกรคุปต์ ส.ส.ราชบุรี พรรคพลังประชารัฐ กรณีบุกรุกพื้นที่ป่าสงวนใน จ.ราชบุรี เพื่อใช้ประกอบกิจการฟาร์มเลี้ยงไก่ และทำเกษตรกร พร้อมขอให้ศาลวินิจฉัยว่า น.ส.ปารีณา สามารถทำหน้าที่กรรมาธิการวิสามัญร่าง พ.ร.บ.งบประมาณรายจ่ายประจำปี 2565 ในขณะที่ศาลสั่งให้หยุดปฏิบัติหน้าที่ ส.ส.ได้หรือไม่ ก่อนพร้อมมีมติเสียงข้างมากเห็นว่า การพิจารณาร่าง พ.ร.บ.ดังกล่าว เป็นหน้าที่ของสภาฯ การทำหน้าที่กรรมาธิการวิสามัญ จึงเป็นการปฏิบัติหน้าที่อย่างหนึ่งของ ส.ส. ทำให้ น.ส.ปารีณา ซึ่งอยู่ระหว่างหยุดปฏิบัติหน้าที่ตามรัฐธรรมนูญ จึงไม่อาจปฏิบัติหน้าที่กรรมาธิการได้ ตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วนั้น

ศาลฎีกามีมติเสียงข้างมาก สั่ง ‘ปารีณา’ หยุดปฏิบัติหน้าที่กมธ.งบ65
‘ปารีณา’ยันบริสุทธิ์-ปัดรุกป่าสงวน ทนายชี้ ‘ทวี’ความจำเสื่อม ส่งต่อให้ดูแลกิจการ

ความคืบหน้า เมื่อวันที่ 10 พ.ย. ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ช่วงกลางดึกที่ผ่านมา น.ส.ปารีณา ไกรคุปต์ ส.ส.ราชบุรี พรรคพลังประชารัฐ โพสต์เฟซบุ๊ก ปารีณา ไกรคุปต์ ระบุข้อความว่า เมื่อกรรมาธิการวิสามัญสามารถแต่งตั้งบุคคลอื่นที่ไม่ใช่ ส.ส. เข้ามาเป็น กมธ.ได้ ธนาธร ซึ่งเคยถูกหยุดปฏิบัติหน้าที่แต่ยังไม่พ้นจากตำแหน่ง ส.ส. ก็เคยมาเป็นกมธ. ชุดนี้ ในฐานะบุคคลอื่น เช่นเดียวกัน ท่านเรืองไกร ซึ่งเป็นบุคคลอื่น ไม่ได้เป็น ส.ส. ก็สามารถเป็น กมธ. ชุดนี้ ได้เช่นเดียวกัน

การแต่งตั้ง กมธ.วิสามัญงบฯ ได้ผ่านกระบวนการรัฐสภาอย่างถูกต้อง มีการเสนอรายชื่อ มีผู้รับรอง และมีการขอมติจากสภาเห็นชอบให้ตั้งกมธ โดยมีประธานรัฐสภาควบคุมดำเนินการ

เนื่องจาก ศาลยังไม่เคยพิจารณาเรื่องนี้ และปารีณาถูกร้องโดย ป.ป.ช. ไม่ให้เป็น กมธ.ในชุดนี้ ศาลฏีกาวินิจฉัยแล้วว่า ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่เป็น กมธ.วิสามัญได้ เนื่องจาก กมธ.วิสามัญเป็นงานสภา เป็นงานของ ส.ส.

ปารีณา เป็นคดีแรกที่ถูกร้อง และจากคำวินิจฉัยของศาลฎีกา ก็จะเป็นบรรทัดฐานตลอดไป และต่อไปใครที่ถูกหยุดปฏิบัติหน้าที่ จะไม่สามารถเป็น กมธ.วิสามัญ ได้อีกต่อไป

ตอนนี้ ปารีณา เองไม่ได้ประชุมนานแล้ว กมธ.ชุดนี้ ได้พิจารณางานเสร็จสิ้นและยุติการประชุมไปประมาณ 2 เดือนที่แล้ว จึงอาจไม่เป็นโทษไม่เป็นคุณ แต่จะเป็นบรรทัดฐานใหม่ให้กับ ส.ส. ไว้ปฏิบัติตาม และเป็นเรื่องน่าสนใจสำหรับนิสิตนักศึกษา และสังคมค่ะ.