สำนักข่าวต่างประเทศรายงานจากกรุงปักกิ่ง ประเทศจีน เมื่อวันที่ 11 พ.ย. ว่า ประธานาธิบดีสี จิ้นผิง กล่าวต่อที่ประชุมออนไลน์ ของสภาธุรกิจนานาชาติ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมความร่วมมือทางเศรษฐกิจเอเชีย-แปซิฟิก ( เอเปค ) ว่า ภูมิภาคอินโด-แปซิฟิกไม่ควรเข้าไปเป็นส่วนหนึ่งของความพยายามแบ่งแยก และเผชิญหน้าแบบเดียวกับที่เคยเกิดขึ้นมาแล้วในยุคสงครามเย็น ความพยายามใดก็ตาม ที่มีเป้าประสงค์เพื่อสร้าง “แนวคิดอันเป็นอุดมคติ” หรือการปิดล้อมด้านภูมิศาสตร์การเมืองโลก “มีแต่จะล้มเหลวเท่านั้น”


ขณะเดียวกัน ผู้นำจีนเรียกร้องสมาชิกเอเปคร่วมกัน “ปิดช่องว่างในการสร้างภูมิคุ้มกัน” เพื่อให้ประเทศที่กำลังพัฒนาและยากจนสามารถเข้าถึงวัคซีนโรคโควิด-19 ได้อย่างทั่วถึงและมีความเป็นธรรมมากขึ้น นอกจากนี้ สียังกล่าวถึงการยกระดับความร่วมมือด้านการวิจัย การผลิต การทดสอบ และการให้การยอมรับวัคซีน “ที่เท่าเทียมกัน” เพื่อนำไปสู่การฟื้นฟูกลไกทางเศรษฐกิจร่วมกัน


ในภาพรวม สีกล่าวว่า จีนมีความมุ่งมั่นและความพร้อมสนับสนุนความร่วมมือแบบ “สานประโยชน์และสมประโยชน์” เพื่อพัฒนาการทางเศรษฐกิจอย่างยั่งยืนในภูมิภาคอินโด-แปซิฟิก โดยไม่ได้กล่าวอย่างตรงไปตรงมา เกี่ยวกับสถานการณ์ตึงเครียดข้ามช่องแคบกับไต้หวัน บรรยากาศในทะเลจีนใต้ และการที่สหรัฐ ร่วมกับสหราชอาณาจักร และออสเตรเลีย รวมตัวตั้งกลุ่ม “ออคัส” ที่ให้นิยามว่าเป็น “การขับเคลื่อนกติกาด้านความมั่นคง” ในภูมิภาคอินโด-แปซิฟิก.

เครดิตภาพ : AP