สำนักข่าวต่างประเทศรายงานจากนครเวียงจันทน์ ประเทศลาว เมื่อวันที่ 12 พ.ย. หนังสือพิมพ์เวียงจันทน์ ไทม์ส (Vientiane Times) รายงานว่าเมื่อวันพฤหัสบดี (11 พ.ย.) โพไซ ไขคำพิทูน รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการต่างประเทศของลาว กล่าวปราศรัยในการประชุมเสมือนจริง โดยเน้นย้ำถึงความสำคัญของการวางกลยุทธ์การเปลี่ยนผ่านอย่างราบรื่น เพื่อเตรียมประเทศให้พร้อมสำหรับการหลุดพ้นจากสถานะประเทศพัฒนาน้อยที่สุด

การประชุมดังกล่าวเป็นผลสืบเนื่องมาจากการพิจารณาทบทวนรอบ 3 ปี ของคณะกรรมการนโยบายการพัฒนาในปีนี้ ซึ่งส่งผลให้เกิดข้อเสนอแนะว่าลาวจะขยายระยะเวลาเตรียมการออกไปอีก 5 ปี และหลุดพ้นออกจากสถานะประเทศพัฒนาน้อยที่สุดอย่างเป็นทางการในปี 2026

สถานการณ์การระบาดใหญ่ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ (โควิด-19) ที่ท้าทายและกำลังดำเนินอยู่ ตลอดจนผลกระทบในหลายมิติของการระบาด ได้ส่งผลลบต่อการฟื้นความคืบหน้าด้านการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมที่เกิดขึ้นมาตลอดหลายทศวรรษที่ผ่านมา และได้เพิ่มความเปราะบางของลาว ซึ่งทำให้การบรรลุเป้าหมายมีความท้าทายมากเป็นพิเศษ

ในสถานการณ์เช่นนี้ โพไซได้เรียกร้องให้ทุกภาคส่วนและทุกฝ่ายที่มีส่วนได้ส่วนเสีย เตรียมพร้อมอย่างเต็มกำลัง โดยสิ่งที่เร่งด่วนนั้นมีความเกี่ยวข้องโดยเฉพาะกับภาคส่วนสำคัญที่รับผิดชอบเรื่องการบรรลุเกณฑ์การหลุดพ้นออกจากสถานะประเทศพัฒนาน้อยที่สุด 3 ประการ ขณะเดียวกันก็จำเป็นต้องมีการลงทุนในทุนมนุษย์เพิ่มเติม

โพไซกล่าวว่าลาวต้องดำเนินการร่วมกันกับพันธมิตรด้านการพัฒนา เพื่อรับรองว่าผลกระทบอันเกิดจากการสูญเสียแรงสนับสนุนที่นานาชาติมีต่อบรรดาประเทศที่พัฒนาน้อยที่สุดนั้น จะไม่สกัดกั้นแนวโน้มด้านการพัฒนา ซึ่งจะช่วยรับรองการใช้มาตรการสนับสนุนพิเศษ เพื่อช่วยให้ลาวหลุดพ้นจากสถานะดังกล่าวได้อย่างราบรื่นและยั่งยืน

ซารา เซคเกนส์ ผู้ประสานงานสหประชาชาติประจำประเทศลาว เน้นย้ำถึงความสำคัญของการประชุมว่าด้วยกลุ่มประเทศพัฒนาน้อยที่สุด ครั้งที่ 5 ที่จะจัดขึ้นในกรุงโดฮาในอนาคตอันใกล้ ว่าเป็นโอกาสดีในการเตรียมพร้อมปัจจัยแวดล้อมที่จำเป็นสำหรับการเปลี่ยนผ่านอย่างราบรื่น โดยการประชุมนี้ยังเป็นการสนับสนุนที่จำเป็นโดยประชาคมระหว่างประเทศ เพื่อการหลุดพ้นจากสถานะดังกล่าว

เซคเกนส์กล่าวว่า การก้าวสู่สถานะประเทศที่มีรายได้ปานกลางค่อนไปทางสูง (upper middle-income) ที่ความเปราะบางทางเศรษฐกิจลดน้อยลง ทรัพยากรมนุษย์แข็งแกร่งขึ้น และผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศเพิ่มขึ้น จะเป็นแรงขับเคลื่อนลาวสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนสำหรับทุกคน..

เครดิตภาพ : ซินหัว