สถานการณ์แพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ประจำวัน ศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (ศบค.) รายงานสถานการณ์การระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 ล่าสุด วันที่ 13 พ.ย. 64 พบผู้ติดเชื้อโควิด-19 รายใหม่อีก 7,057 ราย เป็นผู้ติดเชื้อใหม่ 6,859 ราย และผู้ติดเชื้อในเรือนจำ 198 ราย ทำให้มียอดผู้ป่วยยืนยันสะสมตั้งแต่ 1 เมษายน 2564 มีจำนวน 1,982,468 ราย หายป่วยกลับบ้าน 7,393 ราย หายป่วยสะสม 1,868,503 ราย กำลังรักษา 95,413 ราย

โดยวันนี้มีผู้เสียชีวิตเพิ่มอีก 55 ราย ทำให้มีผู้เสียชีวิตสะสมตั้งแต่ปี 2563 มียอดสะสมสูงถึง 19,989 ราย