เมื่อวันที่ 13 พ.ย. นายทินกร ชูวงศ์ รักษาการ กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทยจำกัด (บวท.) เปิดเผยว่า จากข้อมูลสถิติปริมาณเที่ยวบิน ระหว่างวันที่ 1-10 พ.ย.64 หลังจากรัฐบาลเปิดประเทศ พบว่า บวท. ให้บริการจราจรทางอากาศรวม 9,919 เที่ยวบิน แบ่งเป็น เที่ยวบินระหว่างประเทศ 2,243 เที่ยวบิน เที่ยวบินภายในประเทศ 6,651 เที่ยวบิน และเที่ยวบินผ่านน่านฟ้า 1,025 เที่ยวบิน  โดยเที่ยวบินหลังการเปิดประเทศมา 10 วัน มีเที่ยวบินเฉลี่ยวันละ 990 เที่ยวบิน เพิ่มขึ้นประมาณ 25% โดยเทียบกับค่าเฉลี่ยต่อวันของทั้งเดือน ต.ค.64

นายทินกร กล่าวต่อว่า ทั้งนี้เป็นผลจากการเพิ่มขึ้นของเที่ยวบินภายในประเทศที่เริ่มกลับมาทำการบิน ตั้งแต่ 1 ก.ย.64 ประกอบกับการเปิดประเทศที่มีเที่ยวบินระหว่างประเทศเพิ่มขึ้น และมีทิศทางบวกอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงเทศกาล ระหว่างเดือน ธ.ค.64-ม.ค.65 ที่เป็นฤดูกาลท่องเที่ยว หากสถานการณ์โควิด-19 คลี่คลาย ไม่เกิดการระบาดระลอกใหม่ คาดการณ์ว่าจะมีปริมาณเที่ยวบินรวมประมาณ 30,000-32,000 เที่ยวบิน/เดือน หรือเฉลี่ยประมาณ 1,000-1,100 เที่ยวบิน/วัน โดยจะเพิ่มขึ้นมาอีกกว่า 10% จากช่วงต้นเดือน พ.ย.ที่ผ่านมา

นายทินกร กล่าวอีกว่า สำหรับการประกาศปิดซ่อมทางวิ่งฝั่งตะวันตก ท่าอากาศยานดอนเมือง ของบริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) หรือ ทอท. จนถึงเดือน ก.พ.65 นั้น หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ประชุมหารือ และทำงานร่วมกันอย่างบูรณาการ รวมถึงกำหนดแนวทางและมาตรการในการบริหารจัดการจราจรทางอากาศให้เกิดสภาพคล่อง และกระทบกับเที่ยวบินที่ใช้บริการให้น้อยที่สุด ซึ่งมั่นใจว่าจะไม่ส่งผลกระทบในภาพรวมต่อนโยบายการเปิดประเทศแต่อย่างใด อย่างไรก็ตามหวังว่าทุกภาคส่วนจะช่วยกันระมัดระวังและควบคุมสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 อย่างเคร่งครัด เพื่อไม่ให้เกิดการหยุดชะงักของเศรษฐกิจของประเทศในภาพรวม.