หลังจากกระทรวงการคลังประกาศออกพันธบัตรออมทรัพย์ รุ่น ออมไปด้วยกัน วงเงินรวม 80,000 ล้านบาท ซึ่งในจำนวนนี้ได้มี วงเงิน 10,000 ล้านบาทมาซื้อขายกันบนแอพเป๋าตัง ใช้ชื่อว่า พันธบัตรออมทรัพย์วอลเล็ต สบม. รุ่น ออมไปด้วยกัน จำนวน 2 รุ่น คือ รุ่นอายุ 5 ปี ดอกเบี้ยสูงสุด 3% ต่อปี และอายุ 10 ปี ดอกเบี้ยสูงสุด 4% ต่อปี จ่ายดอกเบี้ยทุก 3 เดือน เริ่มจำหน่ายวันแรกตั้งแต่เวลา 8.30 น.ของวันที่ 15 พ.ย. ถึงเวลา 15.00 น. ของวันที่ 3 ธ.ค.64

อัตราดอกเบี้ย พันธบัตรออมทรัพย์ วอลเล็ต สบม. รุ่น ออมไปด้วยกัน?

สำหรับอัตราดอกเบี้ยของพันธบัตรออมทรัพย์วอลเล็ต สบม. “ออมไปด้วยกัน” บนแอพเป๋าตัง จะจ่ายดอกเบี้ยแบบขั้นบันได ดังนี้

รุ่นอายุ 5 ปี

-ปีที่ 1 อัตราดอกเบี้ย 1.5% ต่อปี

-ปีที่ 2-4 อัตราดอกเบี้ย 2% ต่อปี

-ปีที่ 5 อัตราดอกเบี้ย 3% ต่อปี

รุ่นอายุ 10 ปี

-ปีที่ 1-3 อัตราดอกเบี้ย 2% ต่อปี

-ปีที่ 4-5 อัตราดอกเบี้ย 3% ต่อปี

-ปีที่ 6-9 อัตราดอกเบี้ย 3.50% ต่อปี

-ปีที่ 10 อัตราดอกเบี้ย 4% ต่อปี

เงื่อนไข/คุณสมบัติ : ลงทุนขั้นต่ำเพียง 100 บาท แต่ไม่เกิน 10 ล้านบาทต่อคน จำหน่ายให้บุคคลธรรมดา สัญชาติไทยที่มีอายุ 15 ปีขึ้นไป

ขั้นตอนซื้อพันธบัตรวอลเล็ต สบม.ด้วยแอพเป๋าตัง ดังนี้

1.ดาวน์โหลดแอพเป๋าตัง

2.เปิดใช้งานวอลเล็ต สบม.

3.เติมเงินเข้าวอลเล็ต สบม. ด้วยวอลเล็ต ไอดี (Wallet ID) หรือคิวอาร์ พร้อมเพย์ (QR PromptPay) ผ่านโมบายแบงกิ้งของทุกธนาคาร

4.เลือกรุ่นพันธบัตรที่ต้องการซื้อ

5.ระบุจํานวนเงิน

6.กดยืนยันการชําระเงิน ด้วยรหัส 6 หลัก ( PIN )

7.จะได้รับหลักฐานเป็นอี-สลิป (E-Slip Payment) ที่จัดเก็บในมือถือโดยอัตโนมัติ

ทั้งนี้ ดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่ www.krungthai.com หรือติดต่อ Krungthai Contact Center โทร. 0-2111-1111