เมื่อวันที่ 14 พ.ย. เพจเฟซบุ๊ก สุริยะใส กตะศิลา แกนนำพันธมิตรฯ ได้โพสต์ข้อความระบุว่า R.I.P ได้รับแจ้งข่าวจากพี่หน่อย ภรรยา อ.สมเกียรติ พงษ์ไพบูลย์ เมื่อเวลา 11.10 น. วันนี้ว่า อาจารย์สิ้นลมหายใจแล้วเมื่อสักครู่ที่ผ่านมาที่ รพ.มหาราช จ.นครราชสีมา ขอให้อาจารย์พักผ่อน หลับให้สบายนะครับ หลังจากเสียสละเพื่อส่วนรวมเพื่อคนด้อยโอกาส คนยากคนคนจน เพื่อความเป็นธรรมทางสังคมมาทั้งชีวิต

ผมดีใจและภาคภูมิใจที่ได้ร่วมทุกข์ร่วมสุขกับอาจารย์มาตลอดและศรัทธาในทุกความคิด ทุกการกระทำของอาจารย์ครับ ขอให้ดวงวิญญาณของอาจารย์สู่สุคติครับ?

สำหรับ สมเกียรติ พงษ์ไพบูลย์ หรือ อาจารย์สมเกียรติ พงษ์ไพบูลย์ เป็นอดีตสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (ส.ส.) พรรคประชาธิปัตย์ เกิดเมื่อวันที่ 12 มกราคม 2493 ที่ อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา จบการศึกษาระดับปริญญาตรีการศึกษาบัณฑิต (กศ.บ.) สาขาภาษาไทย-ประวัติศาสตร์ จากมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ระดับปริญญาโทศึกษาศาสตร์มหาบัณฑิต (ศศ.ม.) สาขาหลักสูตรและการสอนมหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นอาจารย์ประจำมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา และเป็นแกนนำพันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตย (พธม.)…