เมื่อวันที่ 14 พ.ย. นพ.บัณฑิต ดวงดี ผอ.รพ.แม่สะเรียง จ.แม่ฮ่องสอน  เปิดเผยถึง เส้นทางของวัคซีนป้องกันโควิด-19 จาก อ.แม่สะเรียงสู่พื้นที่ชายขอบ บ้านสล่าเชียงตอง ต.เสาหิน อ.แม่สะเรียง ว่า แม้การเดินทางจะยากลำบาก แต่ไม่ใช่อุปสรรคสำหรับเจ้าหน้าที่ ที่มีความุม่งมั่น มี “จุดมุ่งหมายเดียวกันเพื่อประชาชนมีสุขภาพดี” ห่างไกลโควิด -19

ทั้งนี้จากภาพที่เห็นเป็นภาพของ นายจักรพงษ์ ศรีเมือง ผอ.รพ.ส่งเสริมสุขภาพตำบลแม่เหาะ หนึ่งในทีมสาธารณสุขของ อ.แม่สะเรียง จ.แม่ฮ่องสอน นำทีม เจ้าหน้าที่สาธารณสุข พยาบาลวิชาชีพสังกัดสำนักงานสาธารณสุขอำเภอแม่สะเรียง พร้อมด้วยเภสัชกร จากโรงพยาบาลแม่สะเรียง ใช้ยานพาหนะจยย.พร้อมหอบหิ้วกระติกที่บรรจุวัคซีนไฟเซอร์ 5 คัน เพื่อลงพื้นที่ปฏิบัติภารกิจฉีดวัคซีนนอกสถานบริการ ตามแผนการฉีดวัคซีนเชิงรุก ณ บ้านสล่าเชียงตอง ต.เสาหิน อ.แม่สะเรียง จ.แม่ฮ่องสอน 

โดยมีกลุ่มเป้าหมายเป็นนักเรียนโรงเรียนเพียงหลวง 11 ที่ต้องเข้ารับการฉีดวัคซีนไฟเซอร์ จำนวน 48 คน นอกจากนั้น ยังมีราษฏรในหมู่บ้านที่ต้องได้รับการฉีดวัคซีนซิโนแวค 80 คน  และ แอสตราเซเนกา 58 คน สำหรับประชาชนที่อยู่ในเขตพื้นที่รับผิดชอบของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลสล่าเชียงตอง ต.เสาหิน อ.แม่สะเรียง จ.แม่ฮ่องสอน ที่อยู่ห่างจากตัวเมืองแม่สะเรียงกว่า 90 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทาง 5 ชั่วโมง เส้นทางต้องลัดเลาะไปตามลำห้วยและโขดหิน

ทั้งนี้ การเดินทางเข้าพื้นที่เป็นไปอย่างยากลำบาก เนื่องจากห้วงต้นเดือนที่ผ่านมาได้ เกิดมีน้ำป่าไหลหลาก ทำให้ถนนขาด และมีไม้ใหญ่ล้มขวางทาง ดังนั้นการเดินทางโดยรถยนต์ จึงสามารถไปถึงแค่บ้านแม่แพะ เท่านั้น ทีมงานจึงปรับแผนการเดินทางโดยใช้จยย. ขนกระติกวัคซีนเพื่อไปให้บริการฉีดวัคซีนตามการนัดหมาย แม้ว่าเส้นทางจะยากลำบากและเป็นอุปสรรคในการทำงาน แต่เพื่อสร้างแรงจูงใจและเพิ่มการเข้าถึงการรับวัคซีน ของประชาชนในพื้นที่ทุรกันดารเจ้าหน้าที่ทุกคนยืนยันจะไปให้ถึง