เริ่มแล้ววันนี้ พันธบัตรออมทรัพย์วอลเล็ต สบม. รุ่น ออมไปด้วยกัน วงเงิน 10,000 ล้านบาท ได้เปิดให้ประชาชนทั่วไปซื้อกันบนแอพพลิเคชั่นเป๋าตัง แบ่งเป็น 2 รุ่น คือ รุ่นอายุ 5 ปี ดอกเบี้ยสูงสุด 3% ต่อปี และอายุ 10 ปี ดอกเบี้ยสูงสุด 4% ต่อปี จ่ายดอกเบี้ยทุก 3 เดือน เริ่มจำหน่ายตั้งแต่เวลา 8.30 น.ของวันที่ 15 พ.ย. ถึงเวลา 15.00 น.ของวันที่ 3 ธ.ค.64

เงื่อนไข/คุณสมบัติ : ลงทุนขั้นต่ำเพียง 100 บาท แต่ไม่เกิน 10 ล้านบาทต่อคน จำหน่ายให้บุคคลธรรมดา สัญชาติไทยที่มีอายุ 15 ปีขึ้นไป

สำหรับอัตราดอกเบี้ยของพันธบัตรออมทรัพย์วอลเล็ต สบม. “ออมไปด้วยกัน” บนแอพเป๋าตัง จะจ่ายดอกเบี้ยแบบขั้นบันได ดังนี้

รุ่นอายุ 5 ปี

-ปีที่ 1 อัตราดอกเบี้ย 1.5% ต่อปี

-ปีที่ 2-4 อัตราดอกเบี้ย 2% ต่อปี

-ปีที่ 5 อัตราดอกเบี้ย 3% ต่อปี

รุ่นอายุ 10 ปี

-ปีที่ 1-3 อัตราดอกเบี้ย 2% ต่อปี

-ปีที่ 4-5  อัตราดอกเบี้ย 3% ต่อปี

-ปีที่ 6-9  อัตราดอกเบี้ย 3.50% ต่อปี

-ปีที่ 10 อัตราดอกเบี้ย 4% ต่อปี

ขั้นตอนซื้อพันธบัตรวอลเล็ต สบม.ด้วยแอพเป๋าตัง ดังนี้

1.ดาวน์โหลดแอพเป๋าตัง

2.เปิดใช้งานวอลเล็ต สบม.

3.เติมเงินเข้าวอลเล็ต สบม. ด้วยวอลเล็ต ไอดี (Wallet ID) หรือคิวอาร์ พร้อมเพย์ (QR PromptPay) ผ่านโมบายแบงกิ้งของทุกธนาคาร

4.เลือกรุ่นพันธบัตรที่ต้องการซื้อ

5.ระบุจํานวนเงิน

6.กดยืนยันการชําระเงิน ด้วยรหัส 6 หลัก ( PIN )

7.จะได้รับหลักฐานเป็นอี-สลิป (E-Slip Payment) ที่จัดเก็บในมือถือโดยอัตโนมัติ