หลังจาก “กระทรวงการคลัง” ออกจำหน่ายพันธบัตรออมทรัพย์ รุ่น ออมไปด้วยกัน วงเงินรวม 80,000 ล้านบาท และในจำนวนนี้มี 10,000 ล้านบาทจำหน่ายผ่านแอพพลิเคชั่นเป๋าตัง ใช้ชื่อว่า “พันธบัตรออมทรัพย์วอลเล็ต สบม. รุ่น ออมไปด้วยกัน” จำนวน 2 รุ่น คือ รุ่นอายุ 5 ปี ดอกเบี้ยสูงสุด 3% ต่อปี และอายุ 10 ปี ดอกเบี้ยสูงสุด 4% ต่อปี เริ่มจำหน่ายตั้งแต่เวลา 08.30 น.ในวันที่ 15 พ.ย.

ล่าสุดมีผู้สนใจจองซื้อพันธบัตรรุ่นดังกล่าวครบเต็มตามจำนวน 10,000 ล้านบาทแล้ว ใช้เวลาไปประมาณ 12 นาทีเท่านั้น

ทั้งนี้ พันธบัตรออมทรัพย์วอลเล็ต สบม. รุ่น ออมไปด้วยกัน เริ่มลงทุนขั้นต่ำเพียง 100 บาท แต่ไม่เกิน 10 ล้านบาทต่อคน จำหน่ายให้บุคคลธรรมดา สัญชาติไทยที่มีอายุ 15 ปีขึ้นไป

สำหรับอัตราดอกเบี้ยของพันธบัตรออมทรัพย์วอลเล็ต สบม. “ออมไปด้วยกัน” บนแอพเป๋าตัง ดังนี้

-รุ่นอายุ 5 ปี

-ปีที่ 1 อัตราดอกเบี้ย 1.5% ต่อปี

-ปีที่ 2-4 อัตราดอกเบี้ย 2% ต่อปี

-ปีที่ 5 อัตราดอกเบี้ย 3% ต่อปี

-รุ่นอายุ 10 ปี

-ปีที่ 1-3 อัตราดอกเบี้ย 2% ต่อปี

-ปีที่ 4-5  อัตราดอกเบี้ย 3% ต่อปี

-ปีที่ 6-9  อัตราดอกเบี้ย 3.50% ต่อปี

-ปีที่ 10 อัตราดอกเบี้ย 4% ต่อปี