นับเป็นความเคลื่อนไหวที่ต้องจับตาอย่างใกล้ชิด ภายหลังที่ประชุมร่วมรัฐสภานัดพิจารณาเรื่องด่วน ร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญ ฉบับภาคประชาชนวันที่ 16 พ.ย. ก่อนลงมติวาระแรกวันที่ 17 พ.ย.

ร่างรัฐธรรมนูญฉบับนี้เสนอโดย “กลุ่มรีโซลูชั่น” (Re-solution) ที่ตั้งโต๊ะล่ารายชื่อ ประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้ง135,247 คน ตามเงื่อนไขธรรมนูญมาตรา 256 (1)

ตามขั้นตอนวันที่ 16 พ.ย. ที่ประชุมรัฐสภา แบ่งเวลาอภิปรายร่างรัฐธรรมนูญทั้งหมด 18 ชั่วโมง แบ่งเป็นฝ่ายรัฐบาล, ฝ่ายค้าน, วุฒิสภาฝ่ายละ 5 ชั่วโมง

ขณะที่กลุ่มรีโซลูชันในฐานะผู้เสนอร่าง ได้เวลาแถลงรายละเอียด 3 ชั่วโมง โดยมีตัวแทน 4 คนเข้าชี้แจงในที่ประชุมรัฐสภาประกอบด้วย (1) นายปิยบุตร แสงกนกกุล เลขาธิการคณะก้าวหน้า (2) นายพริษฐ์ วัชรสินธุ์ หรือ “ไอติม” ผู้ก่อตั้งกลุ่มรัฐธรรมนูญก้าวหน้า (3) นาย ณัชปกร นามเมือง เจ้าหน้าที่โครงการอินเทอร์เน็ตเพื่อกฎหมายประชาชน (iLaw) และ (4) น.ส.ชลธิชา แจ้งเร็ว นักกิจกรรมด้านสิทธิมนุษยชน

สำหรับรายละเอียดร่างรัฐธรรมนูญฉบับประชาชนเสนอรื้อโครงสร้างอำนาจทั้งหมด 6 ประเด็น

(1) ประเด็นแรกยกเลิก หมวด7 รัฐสภา ตั้งแต่มาตรา 79 ถึงมาตรา 157และเปลี่ยนเป็น หมวด 7 สภาผู้แทนราษฎร ความหมายคือ ให้เปลี่ยนไปใช้ระบบสภาเดียว คือ สภาผู้แทนราษฎร และให้ 250 ส.ว. พ้นจากตำแหน่งทันทีเมื่อรัฐธรรมนูญนี้มีผลใช้บังคับ

(2) ประเด็นที่สอง เปลี่ยนแปลงองค์ประกอบ คุณสมบัติ ลักษณะต้องห้าม และการได้มาซึ่งตุลาการศาลรัฐธรรมนูญใหม่ ให้สภาผู้แทนราษฎรแต่งตั้งคณะผู้ตรวจการศาลรัฐธรรมนูญ ตรวจสอบการใช้จ่ายงบประมาณ, ห้ามศาลรัฐธรรมนูญ ขัดขวางการแก้ไขรัฐธรรมนูญ และให้ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญพ้นจากตำแหน่งทันทีเมื่อรัฐธรรมนูญนี้มีผลใช้บังคับ

(3) ประเด็นที่สาม เปลี่ยนองค์ประกอบคุณสมบัติ ลักษณะต้องห้าม และการได้มาซึ่งองค์กรอิสระใหม่ทั้งหมด และให้กรรมการองค์กรอิสระพ้นจากตำแหน่งทันทีเมื่อรัฐธรรมนูญนี้มีผลใช้บังคับ

(4) ประเด็นที่สี่ ยกเลิกการจัดทำยุทธศาสตร์ชาติและแผนการปฏิรูปประเทศทั้งหมดปล่อยให้รัฐบาลจากการเลือกตั้งเป็นผู้กำหนด

(5) ประเด็นที่ห้า ล้างมรดกรัฐประหารวันที่ 22 พ.ค. 2557 ด้วยการยกเลิกมาตรา 279 ที่รับรองความชอบด้วยรัฐธรรมนูญและรับรอง คำสั่ง คสช.

5.1 ให้อำนาจ ปวงชนชาวไทยมีสิทธิและหน้าที่ในการต่อต้านโดยวิธีการใดๆ ต่อการรัฐประหารล้มล้างรัฐธรรมนูญและการแย่งชิงอำนาจสูงสุดของปวงชนชาวไทย

5.2 ข้าราชการพลเรือน-ทหาร-ตำรวจมีหน้าที่ในการไม่ปฏิบัติตามคำสั่งของคณะทหารหรือคณะบุคคลใดที่ก่อการรัฐประหารยึดอำนาจการปกครองประเทศ แย่งชิงอำนาจสูงสุดของปวงชนชาวไทย หรือล้มล้างรัฐธรรมนูญโดยไม่เป็นไปตามวิถีทางที่รัฐธรรมนูญกำหนด

5.3 ห้ามไม่ให้ศาลรัฐธรรมนูญและศาลทั้งปวง วินิจฉัยหรือพิพากษารับรองความสำเร็จสมบูรณ์ของการรัฐประหาร หรือรับรองความสมบูรณ์ทางกฎหมายและสถานะทางกฎหมายให้แก่คณะผู้ก่อการรัฐประหาร

(6) ประเด็นที่หก เสนอแก้ไขเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขการแก้รัฐธรรมนูญ ป้องกันสภาผู้แทนราษฎรสามารถแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญตามอำเภอใจ กำหนดการลงมติให้ความเห็นชอบร่างรัฐธรรมนูญสูงขึ้นเป็น 2 ใน 3 ของจำนวนสมาชิกทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ของสภาผู้แทนราษฎร

เอาเป็นว่ามองข้ามชอตไปเลย สำหรับภาพเหตุการณ์อนาคตหรือ “ซีเนริโอ” (Scenario) ที่คนไทยทั้งประเทศจะได้เห็นเต็มสองตาในวันที่ 17 พ.ย. คือภาพสมาชิกรัฐสภาจะช่วยยกมือ ทำแท้ง ร่างรัฐธรรมนูญฉบับประชาชน

กลุ่มรีโซลูชัน”รู้ดีข้อเสนอสุดโต่งทั้งเรื่อง (1) ล้ม ส.ว. เดินหน้าสภาเดี่ยว (2) โละศาลรัฐธรรมนูญ-โละ องค์กรอิสระ (3) เลิกแผนปฏิรูปประเทศ-ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี และ(4) ไล่เช็กบิลคณะรัฐประหาร

ทำให้โอกาสที่ร่างรัฐธรรมนูญฉบับประชาชน จะผ่านการโหวตจากที่ประชุมรัฐสภาโดยมีเสียง 250 ส.ว. สนับสนุนไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 หรือ 84 เสียง ตามเงื่อนไขรัฐธรรมนูญ มาตรา 256 (3) มีค่าเท่ากับ “ศูนย์”

ทว่าหากมองให้ลึกลงไปอีกชั้นเป้าหมายจริงๆของ “กลุ่มรีโซลูชั่น” ต้องการพุ่งเป้าไปที่ 2 ประเด็นหลัก

(1) เป้าแรก”กลุ่มรีโซลูชั่น” ต้องการ ใช้เวทีรัฐสภา บีบให้ส.ส.ขั้วต่างๆเปิดหน้าเลือกข้างแสดงจุดยืนผ่านการโหวตร่างรัฐธรรมนูญ ในช่วงโค้งสุดท้ายก่อนรัฐบาลพล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา ครบวาระ

ขณะเดียวกัน เป็นการโยนบาปให้ ส.ว.ที่ขว้างการแก้ไขรัฐธรรมนูญฉบับประชาชน ซึ่งสามารถนำไปจุดประเด็นการเคลื่อนของม็อบนอกสภาฯ

(2) เป้าที่สอง “กลุ่มรีโซลูชั่น”หวังใช้การถ่ายทอดสดผ่านช่องทางออนไลน์-วิทยุ-โทรทัศน์ จากห้องประชุมรัฐสภา เผยแพร่แนวคิดปลุกกระแสร่างรัฐธรรมนูญฉบับประชาชน ซึ่งมีแนวโน้มสูงที่ “กลุ่มรีโซลูชั่น” รอจังหวะต้ังโต๊ะรายรายชื่อประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้งเสนอร่างรัฐธรรมนูญฉบับประชาชนเข้าที่ประชุมรัฐสภา รอบใหม่

นาทีนี้ “กลุ่มรีโซลูชั่น”เดินเกมการเมืองโดยยึดหลัก เดินทีละก้าว กินข้าวทีละคำใช้ยุทธศาสตร์ “กลซ้อนกล มองบนต่อยล่าง ส่งเสียงทางซ้าย แต่ลอบโจมตีทางขวา อาศัยเวทีรัฐสภา ทำภารกิจตามจุดประสงค์ของตัวเอง

การรื้อโครงสร้างอำนาจเพื่อจัดสรรผลประโยชน์กันใหม่เป็นมหากาพย์เรื่องยาว จุดชี้ขาดอยู่ที่ฝ่ายไหน มีกำลังคนและอึดมากกว่ากัน!!