หลังจากประชาชนและนักลงทุนให้การตอบรับซื้อพันธบัตรออมทรัพย์ วอลเล็ต สบม. รุ่น ออมไปด้วยกัน บนแอพพลิเคชั่นเป๋าตัง วงเงิน 10,000 ล้านบาท จนเต็มวงเงินไปแล้วนั้น กระทรวงการคลังยังมีพันธบัตรออมทรัพย์ รุ่น ออมไปด้วยกัน อีก 70,000 ล้านบาท ลงทุนเริ่มต้น 1,000 บาท ไม่จำกัดวงเงินซื้อสูงสุด โดยเปิดจำหน่ายตั้งแต่วันที่ 22 พ.ย.-3 ธ.ค.64

สำหรับพันธบัตรออมทรัพย์ ออมไปด้วยกัน 70,000 ล้านบาท แบ่งเป็น เปิดขายให้นักลงทุนทั่วไป วงเงิน 55,000 ล้านบาท มี 2 รุ่นอายุ 5 ปี และ 10 ปี จ่ายอัตราดอกเบี้ยแบบขั้นบันได จ่ายทุก 3 เดือน

-อัตราดอกเบี้ยเท่าไร?

รุ่นอายุ 5 ปี

-ปีที่ 1 อัตราดอกเบี้ย 1.50% ต่อปี

-ปีที่ 2-4 อัตราดอกเบี้ย 2.00% ต่อปี

-ปีที่ 5 อัตราดอกเบี้ย 3.00% ต่อปี

รุ่นอายุ 10 ปี

-ปีที่ 1-3 อัตราดอกเบี้ย 2.00% ต่อปี

-ปีที่ 4-5 อัตราดอกเบี้ย 3.00% ต่อปี

-ปีที่ 6-9  อัตราดอกเบี้ย 3.50% ต่อปี

-ปีที่ 10 อัตราดอกเบี้ย 4.00% ต่อปี

-ช่องทางเปิดจำหน่าย?

จำหน่ายผ่านธนาคารตัวแทนจำหน่าย 4 แห่ง ได้แก่ ธนาคารกรุงไทย ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกสิกรไทย และธนาคารไทยพาณิชย์ จำหน่ายทั้งในช่องทางเคาน์เตอร์สาขาธนาคาร, อินเทอร์เน็ต แบงกิ้ง และโมบาย แบงกิ้ง

ส่วนวงเงินอีก 15,000 ล้านบาท เป็นรุ่นอายุ 10 ปี จ่ายดอกเบี้ยทุก 6 เดือน จําหน่ายให้กับนิติบุคคลไม่แสวงหากำไรที่กระทรวงการคลังกำหนด เช่น สภากาชาดไทย มูลนิธิ สมาคม สหกรณ์ วัด สถานศึกษาของรัฐ โรงพยาบาลของรัฐ และองค์กรอื่นที่ไม่แสวงหากําไร จ่ายอัตราดอกเบี้ยคงที่ 2.20% ต่อปี เริ่มตั้งแต่วันที่ 24 พ.ย.-3 ธ.ค.64 จำหน่ายเฉพาะช่องทางเคาน์เตอร์ธนาคาร 4 แห่ง ได้แก่ ธนาคารกรุงไทย ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกสิกรไทย และธนาคารไทยพาณิชย์ เท่านั้น