เมื่อวันที่ 16 พ.ย. ที่รัฐสภา ในการประชุมร่วมรัฐสภา เพื่อพิจารณาร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ..) พ.ศ. …. ฉบับภาคประชาชน นายมงคลกิตติ์ สุขสินธารานนท์ ส.ส.บัญชีรายชื่อ และหัวหน้าพรรคไทยศรีวิไลย์ อภิปรายว่า ร่างรัฐธรรมนูญ ฉบับประชาชนถูกต้องตามขั้นตอนกฎหมายและต้องเข้าใจว่ารัฐธรรมนูญปี 2560 มาจากการยึดอำนาจของคณะรัฐประหาร นำโดยพล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา ซึ่งใกล้ดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรี ครบ 8 ปีวันที่ 23 ส.ค. 2565 ซึ่งตั้งแต่ 22 พ.ค. 2557 มีบทบัญญัติรองรับและรับรองการกระทำการเป็นกบฏตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 113 และได้นิรโทษกรรมตนเองกับพวกไว้ในรัฐธรรมนูญฉบับชั่วคราวปี 2557 มาตรา 48 และรัฐธรรมนูญฉบับปี 2560 มาตรา 279

นายมงคลกิตติ์ กล่าวว่า มีอย่างที่ไหนที่เอา ส.ว. 250 คนที่ตนเองเลือกมาโหวตให้ตัวเองเป็นนายกฯ ร่วมกับ ส.ส.ฝ่ายรัฐบาลเดิมทีเห็นว่าเราควรมี ส.ว. ไว้กลั่นกรองกฎหมาย บางที ส.ส.อาจไม่รอบคอบพอซึ่ง ส.ว.หมายถึงสภา ที่มีผู้ทรงคุณวุฒิไม่มีเจ้าของ มีความอิสระทางการเมือง และคิดตรงกับประชาชนแต่ไม่ใช่ ส.ว.250 คนชุดปัจจุบันที่โยงกับหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) และ ส.ว. กลุ่มนี้มีความซื่อสัตย์ภักดีกับพล.อ.ประยุทธ์ อย่างสุดลิ่มทิ่มประตู

“ผมเห็นด้วยกับร่างที่เสนอมาให้ยกเลิก ส.ว. ถือว่าเป็นการประหยัดงบประมาณ แต่ถ้าจะให้ดีหากยกเลิก ส.ว. ไปแล้ว ผมมีความคิดส่วนตัวว่าควรจะเพิ่ม ส.ส. อีก 250 คน เพราะยึดโยงกับประชาชนมากกว่า ขอให้ประชาชนสบายใจว่ารัฐประหารจะไม่เกิดขึ้นอีก เนื่องจากรัฐธรรมนูญฉบับแก้ไขนี้เป็นเนื้อหาที่ดี ผมอยากให้ผ่านวาระ 1 วาระ 2 วาระ 3 แต่เมื่อผ่านไปแล้วต้องผ่านการทำประชามติ ผมเชื่อว่าประชาชนจะให้ผ่านแต่ในรัฐสภาแห่งนี้ ผมเชื่อว่าฝ่ายรัฐบาล และ ส.ว. ชุดปัจจุบันเกือบทั้งหมดจะไม่ให้ผ่านตั้งแต่วาระแรก ผมและพรรคไทยศรีวิไลย์ให้ผ่านวาระแรก เพราะมีเจตนาที่ดี ผมการันตี” นายมงคลกิตติ์ กล่าว.