เมื่อวันที่ 17 พ.ย. นายสมชัย ศรีสุทธิยากร อดีตกกต.ได้โพสต์ข้อความระบุว่า คำถามง่าย ๆ ที่จะบอกว่า ควรยังมีวุฒิสภาอยู่อีกหรือไม่ คือ การดู ต้นทุนกับ ผลประโยชน์ (cost / benefit) ที่เกิดขึ้น

ต้นทุน ประมาณ 200,000 บาท (เงินเดือนตัว + ผู้ช่วย) 250 คน เท่ากับ 50 ล้านบาทต่อเดือน เริ่มทำงานตั้งแต่ เดือน พฤษภาคม 2562 เป็นเวลา 2 ปี 6 เดือน คิดเป็นเงิน 1,500 ล้านบาท หากอยู่ครบ 6 ปี คิดเป็นเงิน 3,600 ล้านบาท

ผลงานที่ได้

1. บทบาทในการกลั่นกรอง กฎหมาย สองปีครึ่งที่ผ่านมา มีกฎหมายที่ผ่านสภาสักกี่ฉบับ

2. บทบาทในการคัดเลือกกรรมการองค์กรอิสระ ได้คนที่มีความรู้ความสามารถ กล้าหาญทางจริยธรรม ทำงานคุ้มค่าเงินเดือนไหม  หรือได้คนที่ไม่รู้เรื่องมาทำงาน วินิจฉัยตามใจผู้มีอำนาจ

3. บทบาทในการกำกับติดตาม เร่งรัด เสนอแนะการดำเนินงานตามแผนปฏิรูปและยุทธศาสตร์ชาติ มีความสำเร็จใดที่เป็นโล้เป็นพายบ้าง ปฏิรูปตำรวจไปถึงไหน ปฏิรูปการเมืองมีอะไรดี ปฏิรูปก่อนเลือกตั้ง จะเลือกตั้งใหม่แล้วยังซื้อเสียงสะบัด 4. ที่เห็นประสบความสำเร็จ คือบทบาทในการพิทักษ์นายกรัฐมนตรี