เมื่อวันที่ 17 พ.ย. ที่บริเวณชั้น 6 รัฐสภา มีการประชุม ส.ส.พรรคพลังประชารัฐ โดยมีนายไพบูลย์ นิติตะวัน ส.ส.บัญชีรายชื่อ รองหัวหน้าพรรค นายนิโรธ สุนทรเลขา ส.ส.นครสรรค์ ประธานวิปรัฐบาล เพื่อพิจารณาการมติรับหลักการร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ..) พุทธศักราช ….ฉบับภาคประชาชนที่ นายพริษฐ์ วัชรสินธุ แกนนำกลุ่มรีโซลูชั่น กับประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้ง จำนวน 135,247 คน เป็นผู้เสนอ ในวาระแรก ก่อนที่ประชุมร่วมรัฐสภาจะเริ่มลงมติในเวลา 10.00 น.

ทั้งนี้ นายนิโรธ ในฐานะประธานวิปรัฐบาล กล่าวภายหลังการประชุม ส.ส.พรรคพลังประชารัฐ ว่า วันนี้ตนในฐานะวิปรัฐบาล ได้นำมติของวิปพรรคร่วมรัฐบาลที่ได้มีการปรึกษาหารือถึงข้อดี-ข้อเสียของร่างรัฐธรรมนูญแก้ไขเพิ่มเติมฉบับภาคประชาชนมาแจ้งต่อที่ประชุมเพื่อให้ ส.ส.ได้แสดงความคิดเห็น ซึ่งทางวิปรัฐบาลมองว่าร่างรัฐธรรมนูญฉบับภาคประชาชนนั้นมีหลายมาตราเป็นเรื่องดีแต่มีหลายมาตราที่มีเนื้อหาแหลมคมและอาจมีปัญหาในชั้นรับหลักการ เพราะหากรับหลักการไปแล้วจะไม่สามารถไปแก้ไขได้ในชั้นกรรมาธิการเช่น เรื่องบัตรการเลือกตั้งที่เสนอมาเป็นบัตรใบเดียว ดังนั้นทางวิปรัฐบาลจึงมีแนวคิดว่าหากภาคประชาชนเสนอร่างรัฐธรรมนูญแก้ไขเพิ่มเติม มัดรวมมาแบบนี้อาจรับหลักการไม่ได้ จึงมีความเห็นว่าไม่น่าจะรับหลักการ

นายนิโรธ กล่าวว่า สำหรับการลงมตินั้น ทางพล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ หัวหน้าพรรคพลังประชารัฐ ได้ให้ความเห็นมาว่าให้ความอิสระกับ ส.ส.ทุกคนในการลงมติ และให้รับฟังความเห็นของวิปรัฐบาล ดังนั้นการลงมติจะเป็นการงดออกเสียงหรือไม่จึงขึ้นอยู่กับการตัดสินใจของ ส.ส.

ส่วนที่มีข้อกังวลว่าหากร่างรัฐธรรมนูญฉบับนี้ไม่ผ่านความเห็นชอบจะเพิ่มอุณหภูมิทางการเมือง นายนิโรธ กล่าวว่า คงไม่เป็นเช่นนั้นเพราะเป็นการเสนอกฎหมายปกติ ซึ่งหากทางภาคประชาชนต้องการที่จะเสนอในประเด็นใดก็ควรแยกร่างออกมาไม่ควรมัดรวม เพื่อทำให้สมาชิกรัฐสภาพิจารณาตัดสินใจง่ายขึ้น แต่ทั้งนี้ไม่สามารถเสนอได้ในสมัยประชุมนี้.