สถานการณ์แพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ประจำวัน ศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (ศบค.) รายงานสถานการณ์การระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 ล่าสุด วันที่ 13 ก.ค. 64 พบผู้ติดเชื้อโควิด 8,685 ราย แบ่งเป็นผู้ติดเชื้อใหม่ 8,539 ราย จากเรือนจำที่ต้องขัง 146 ราย หายป่วยกลับบ้าน 3,797 ราย หายป่วยสะสม 228,029 ราย ทำให้มียอดผู้ป่วยยืนยันสะสม 324,849 ราย

โดยวันนี้มีผู้เสียชีวิตเพิ่มอีก 56 ราย ขณะที่ภาพรวมของการเสียชีวิตจากสถานการณ์โควิด-19 ตั้งแต่ปี 2563 มีผู้เสียชีวิตไปแล้ว 2,847 ราย