เมื่อวันที่ 17 พ.ย. ศาลรัฐธรรมนูญนัดพิจารณา เรื่องที่ 22/2564 กรณีประธานสภาผู้แทนราษฎร ส่งคำร้องขอให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 170 วรรคสาม ประกอบมาตรา 82 ว่า ความเป็นรัฐมนตรีของ นายนิพนธ์ บุญญามณี รมช.มหาดไทย สิ้นสุดลงเฉพาะตัวตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 170 วรรคหนึ่ง (4) ประกอบมาตรา 160 (6) และมาตรา 98 (8) หรือไม่

โดยศาลรัฐธรรมนูญ พิจารณาข้อเท็จจริงตามคำร้องและเอกสารประกอบคำร้องแล้ว เห็นว่า กรณีเป็นไปตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 170 วรรคสาม ประกอบมาตรา 82 วรรคหนึ่ง และ พ.ร.บ.ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยวิธีพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2561 มาตรา 7 (9) จึงมีมติเป็นเอกฉันท์รับคำร้องนี้ไว้พิจารณาวินิจฉัย ให้ผู้ถูกร้องยื่นคำชี้แจงแก้ข้อกล่าวหาต่อศาลรัฐธรรมนูญภายใน 15 วันนับแต่วันที่ได้รับสำเนาคำร้อง นอกจากนี้ศาลรัฐธรรมนูญเห็นว่า ข้อเท็จจริงตามคำร้องและเอกสารประกอบคำร้อง ยังไม่มีเหตุอันควรสงสัยว่า ผู้ถูกร้องมีกรณีตามที่ถูกร้อง จึงมีคำสั่งว่า ผู้ถูกร้องไม่ต้องหยุดปฏิบัติหน้าที่ตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 82 วรรคสอง

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า กรณีดังกล่าวเกิดขึ้นหลังจากที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย มีคำสั่งลับให้นายนิพนธ์ บุญญามณี พ้นจากตำแหน่งนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด (อบจ.) สงขลา เมื่อครั้งเจ้าตัวดำรงตำแหน่ง นายก อบจ.สงขลา เนื่องจากถูกคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) ชี้มูลความผิดทางวินัยและอาญา คดีไม่เบิกจ่ายเงินค่ารถอเนกประสงค์ 2 คัน วงเงิน 50 ล้านบาทให้แก่เอกชน อย่างไรก็ดีนายนิพนธ์ เคยแถลงข่าวหลายครั้ง ยืนยันความบริสุทธิ์ พร้อมกับแสดงเอกสารหลักฐานยืนยันว่า การประมูลจัดซื้อรถเอนกประสงค์ 2 คันดังกล่าว อาจกระทำโดยมิชอบจากผู้บริหาร อบจ.สงขลา ก่อนหน้านี้ และมีการร้องเรียนถึงเรื่องฮั้วประมูลด้วย