ฝ่ายประชาสัมพันธ์ กรมทางหลวง (ทล.) แจ้งว่า สำนักก่อสร้างทางที่ 1 ดำเนินโครงการก่อสร้างขยายทางหลวงหมายเลข 115 สายกำแพงเพชร-พิจิตร ตอน บ.ศรีวิลัย-บ.ทุ่งรวงทอง พื้นที่ อ.ไทรงาม จ.กำแพงเพชร เป็นช่วงๆ ระหว่าง กม.25-กม.31, กม.36-กม.41 และ กม.42-กม.47 ระยะทางรวม 16.5 กม. งบประมาณ 567,562,216 บาท แล้วเสร็จและเปิดให้ประชาชนสัญจรเรียบร้อย

โครงการนี้ได้ก่อสร้างเป็นมาตรฐานทางชั้นพิเศษ 4 ช่องจราจร (ไป-กลับ) จากเดิมเป็นถนนลาดยางขนาด 2 ช่องจราจร โดยปูผิวจราจรแอสฟัลต์คอนกรีต จราจรกว้างช่องละ 3.5 เมตร ไหล่ทางชนิดเดียวกับผิวทาง ด้านนอกกว้างข้างละ 2.5 เมตร เกาะกลางแบบยก รวมงานไฟฟ้าแสงสว่าง  

ทั้งนี้แล้วเสร็จจะช่วยลดปัญหาการจราจรติดขัดจากปริมาณรถยนต์ที่จะขึ้นสู่ภาคเหนือ ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการคมนาคมขนส่งระหว่างภาคเหนือให้มีความสะดวก ปลอดภัยในการเดินทางยิ่งขึ้น ช่วยเพิ่มขีดความสามารถในการรองรับปริมาณการจราจรและการขนส่ง ช่วยให้เกิดการพัฒนาพื้นที่สามารถใช้เป็นเส้นทางโครงข่ายส่งเสริมและพัฒนาด้านเศรษฐกิจ ลดต้นทุนการขนส่งเพิ่มศักยภาพโครงสร้างพื้นฐานระบบคมนาคมของประเทศ พัฒนาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนตามนโยบาย นายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รมว.คมนาคม  

อย่างไรก็ตามขอความร่วมมือผู้ใช้ทาง “ชีวิตวิถีใหม่ ขับขี่อย่างปลอดภัย ไร้อุบัติเหตุ” ขับขี่ด้วยความระมัดระวังเพื่อความปลอดภัยของตัวท่านและผู้ร่วมทาง ประชาชนสามารถสอบถามเส้นทางการเดินทางได้ที่ สายด่วนกรมทางหลวง โทร. 1586 (โทรฯฟรีทุกเครือข่ายตลอด 24 ชม.)