ในช่วงโค้งสุดท้ายปลายปี หลายคนกำลังเริ่มมองหาตัวเลือกในการลดหย่อนภาษีประจำปี 64 กันมากขึ้น ประกอบกับบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน (บลจ.) ได้นำเสนอกองทุนรวมต่าง ๆ ให้แก่ลูกค้าและผู้ที่สนใจ โดยเฉพาะกองทุนรวมที่นอกจากจะได้รับผลตอบแทนแล้วยังเอาไว้ใช้สิทธิลดหย่อนภาษีได้ด้วย อย่างกองทุน RMF (อาร์เอ็มเอฟ) และ SSF (เอสเอสเอฟ)

แล้วระหว่าง RMF กับ SSF คือกองทุนอะไร?

-RMF คือ กองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ (Retirement Mutual Fund)

-SSF คือ กองทุนรวมเพื่อการออม (Super Saving Fund)

ข้อแตกต่างระหว่าง RMF กับ SSF?

-RMF ซื้อได้ไม่เกิน 30% ของเงินได้พึงประเมิน ไม่มีขั้นต่ำ สามารถซื้อเพื่อนำมาลดหย่อนภาษีได้ ไม่เกิน 500,000 บาท* มีระยะเวลา ถือครอง 5 ปี นับจากวันที่ซื้อครั้งแรก และมีอายุไม่ต่ำกว่า 55 ปีในวันที่ขาย นั่นเท่ากับว่าขายกองทุน RMF นี้ได้ต้องอายุ 55 ปีแล้วเท่านั้น

-SSF สามารถซื้อได้ไม่เกิน 30% ของเงินได้พึงประเมิน และไม่มีขั้นต่ำในการซื้อ สามารถนำมาลดหย่อนภาษีได้ ไม่เกิน 200,000 บาท* โดยต้อง ถือครอง 10 ปี นับจากวันที่ซื้อแบบวันชนวัน

หมายเหตุ : *เมื่อนับรวมกองทุนการออมเพื่อเกษียณอายุอื่น ๆ ประกอบด้วย กองทุน SSF, กองทุน RMF, กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ, กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ, กองทุนสงเคราะห์ตามกฎหมายว่าด้วยโรงเรียนเอกชน, กองทุนการออมแห่งชาติ และเบี้ยประกันภัยสำหรับการประกันชีวิตแบบบำนาญ ต้องไม่เกิน 500,000 บาท

คำถามคือ..แล้ว RMF กับ SSF เหมาะกับใคร?

-RMF เหมาะกับคนลงทุนและเก็บออมเงินเพื่อไว้ใช้ยามเกษียณ พร้อมกับได้รับผลตอบแทน รวมทั้งรับสิทธิลดหย่อนภาษี และซื้อได้ต่อเนื่องทุกปี

-SSF เหมาะกับคนต้องการลงทุนระยะยาว 10 ปี ควรซื้อเป็นก้อนครั้งเดียว ไม่ควรซื้อทุกปี และไม่เหมาะกับคนอายุ 50 ปี

สรุป : “หากต้องการลงทุนระยะยาว 10 ปี SSF จะตอบโจทย์มากกว่า และเหมาะกับคนเริ่มเสียภาษีอายุ 25-45 ปี แต่ถ้าอายุ 50 ปีแล้วจะเลือก SSF คงไม่เหมาะ เพราะกว่าจะได้เงินคืนคงอายุ 60 ปี ต่างจาก RMF ที่หากต้องการลงทุนเพื่อการเกษียณจะเหมาะมากกว่า และหากซื้อตอนอายุ 50 ปี ระยะเวลาอีก 5 ปีข้างหน้าหรืออายุ 55 ปีก็จะได้รับเงินคืนแล้ว ยกเว้นเสียว่า เงินจะเหลือและต้องการลดหย่อนภาษีเพิ่มเติมไม่ว่าจะอายุเท่าไรก็สามารถซื้อทั้ง RMF และ SSF ควบคู่กันได้”

ทีนี้..ก้คงรู้แล้วว่า RMF กับ SSF คืออะไร และเหมาะกับใคร ไม่ว่าจะลงทุนระยะสั้น ระยะยาว ลงทุนเพื่อการเกษียณ เลือกได้ตามวัตถุประสงค์ที่เราต้องการว่าจะเลือกแบบไหนดี