จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยขอเชิญประชาชนทั่วประเทศร่วมบริจาคเงินเพื่อสภากาชาดไทย สนับสนุนการพัฒนาวัคซีน ChulaCov19 วัคซีนชนิด mRNA ความหวังของคนไทยและสังคมโลก และติดตามชมกิจกรรมพิเศษ “Chula Covid Talk” นวัตกรรมสู้โควิด-19 จากจุฬาฯ เพื่อสังคมไทย ในวันเสาร์ที่ 27 พฤศจิกายน 2564 เวลา 09.00 – 12.00 น. ทาง Facebook: Chulalongkorn University และ Chula Alumni

พบกับ 8 วิทยากรจากจุฬาฯ

  • ศ.ดร.บัณฑิต เอื้ออาภรณ์ อธิการบดีจุฬาฯ : Innovations for Society
  • ศ.นพ.เกียรติ รักษ์รุ่งธรรม ผู้อำนวยการ บริหารโครงการพัฒนาวัคซีนโควิด-19 ศูนย์วิจัยวัคซีน คณะแพทยศาสตร์ จุฬาฯ : ChulaCOV19 ความหวังไทย ความหวังโลก
  • ผศ.ดร.ภญ.สุธีรา เตชคุณวุฒิ คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาฯ CEO บริษัทใบยาไฟโตฟาร์ม จำกัด : Baiya Vaccine วัคซีนใบยา ทางเลือกที่สดใส
  • ศ.นพ.ดร.นรินทร์ หิรัญสุทธิกุล รองอธิการบดีจุฬาฯ ประธานกรรมการโควิด-19 จุฬาฯ : Chula Model: สู้เพื่อโควิด
  • ศ.ดร.สถิรกร พงศ์พานิช คณบดีวิทยาลัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข จุฬาฯ : บ้านสุขภาพ
  • ศ.นพ.ดร.ประวิตร อัศวานนท์ ผู้ช่วยอธิการบดีจุฬาฯ : CU@Home
  • ศ.ดร.สุพจน์ เตชวรสินสกุล คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาฯ : หลากวิศวนวัตกรรมสู้โควิด
  • อธิศีล ธัญญ์ ณ ป้อมเพชร สมาคมนิสิตเก่าจุฬาฯ : กล่องรอดตายและข้าวแสนกล่อง สู้ให้รอด

บริจาคได้ตั้งแต่บัดนี้ – 27 ธันวาคม 2564 ผ่าน 3 ขั้นตอนง่าย ๆ

(1) โอนเงินบัญชี SCB “เงินกาชาด จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย” เลขที่บัญชี 045-226703-8
(2) หากบริจาค 1,000 บาทขึ้นไปกรอกแบบฟอร์มในลิงก์ https://form.jotform.com/213011936076450
(3) รอรับใบเสร็จส่งถึงบ้านและได้หักลดหย่อนภาษี 2 เท่า