พีทีที สเตชั่น และบางจากคอร์ปอเรชั่น ได้ประกาศปรับลดราคาขายปลีกน้ำมันกลุ่มเบนซินและแก๊สโซฮอล์ทุกชนิดลง 0.40 บาทต่อลิตร เว้น E85 ลดลง 0.20 บาทต่อลิตร  ส่วนกลุ่มดีเซลทุกชนิด ลดลง 0.30 บาทต่อลิตร  มีผล 20 พ.ย.64 เวลา 05.00 น. เป็นต้นไป โดยราคาขายปลีกจะเป็นดังนี้ เบนซิน 39.06, แก๊สโซฮอล์ 95 = 31.65, E20 = 30.14, แก๊สโซฮอล์ 91 = 31.38, E85 = 24.09, ดีเซล B7= 29.24, ดีเซล B10 = 29.09, ดีเซล B20=28.99, ดีเซลพรีเมียม B7 = 34.66 บาทต่อลิตร โดยราคาขายปลีกข้างต้นยังไม่รวมภาษีบำรุงกรุงเทพมหานคร